Inne produkty

Szczegóły programu Norton 360 Online

Okno Szczegóły programu Norton 360 Online umożliwia sprawdzenie szczegółów ostatniej operacji funkcji Optymalizacja komputera. Jeśli na przykład przeprowadzono operację czyszczenia rejestru, można sprawdzić szczegóły każdego wpisu rejestru wyczyszczonego przez program Norton 360 Online. Optymalizacja komputera umożliwia utrzymanie szczytowej wydajności komputera.

Program Norton 360 Online wykonuje następujące wybrane przez użytkownika zadania optymalizacji komputera:

Czyszczenie rejestru

Umożliwia wyświetlenie szczegółów wyczyszczonych nieprawidłowych i przestarzałych wpisów rejestru systemu Windows.

Pliki tymczasowe programu Internet Explorer

Umożliwia wyświetlenie szczegółów wyczyszczonych plików tymczasowych programu Internet Explorer.

Pliki tymczasowe systemu Windows

Umożliwia wyświetlenie szczegółów wyczyszczonych plików tymczasowych systemu Windows.

Historia programu Internet Explorer

Umożliwia wyświetlenie szczegółów wyczyszczonej historii stron internetowych w folderze historii przeglądarki internetowej.

Optymalizacja dysku

Umożliwia sprawdzenie szczegółów zadania optymalizacji dysku.

Kopia zapasowa

Umożliwia wyświetlenie stanu operacji tworzenia kopii zapasowej i stanu kopii zapasowej każdego pliku uwzględnionego w zestawie kopii zapasowej.

W zależności od wybranych przez użytkownika opcji funkcji Optymalizacja komputera program Norton 360 Online uruchamia określone zadania w oknie Optymalizacja. Jeśli na przykład użytkownik wybrał opcję Optymalizacja dysku, w oknie Optymalizacja wyświetlane jest tylko zadanie Optymalizacja dysku.

U góry tego okna można sprawdzić kategorię operacji i działanie przeprowadzone przez program Norton 360 Online.

Można wyświetlić następujące szczegóły każdego elementu:

Element

Nazwa i lokalizacja plików wyczyszczonych przez program Norton 360 Online.

Stan

Wskazuje bieżący stan elementu.

Łącze Więcej informacji umożliwia wyświetlenie dodatkowych informacji.

Optymalizacja komputera - informacje

Fragmentacja dysków i plików - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v63984009_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 21/10/2011