Zgłaszanie nieprawidłowej oceny witryny internetowej

W nielicznych przypadkach funkcja ochrony przed wyłudzeniem danych może zgłaszać nieprawidłową ocenę witryny internetowej. Na przykład użytkownik może odwiedzić witrynę, w której regularnie dokonuje zakupów, a funkcja Ochrona przed wyłudzeniem danych wyświetla komunikat stwierdzający, że strona jest fałszywa. Z drugiej strony użytkownik może odwiedzić witrynę internetową i podejrzewać, że służy ona do wyłudzania danych, podczas gdy funkcja Ochrona przed wyłudzeniem danych zgłasza brak oznak oszustwa. W obu przypadkach witrynę internetową można zgłosić do dalszej oceny przez firmę Symantec.

Witryna internetowa, którą użytkownik chce zgłosić do dalszej analizy w firmie Symantec musi pozostać otwarta w przeglądarce internetowej.

Aby zgłosić nieprawidłową ocenę podejrzanej witryny internetowej:

  1. Otwórz przeglądarkę i przejdź do witryny internetowej, którą uznajesz za podejrzaną.

  2. Na pasku narzędzi Norton, w menu Norton kliknij pozycję Zgłoś witrynę.

  3. W wyświetlonym oknie dialogowym sprawdź poprawność adresu witryny internetowej i kliknij pozycję Prześlij.

  4. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij przycisk Zamknij.

Aby zgłosić nieprawidłową ocenę bezpiecznej witryny internetowej:

  1. Otwórz przeglądarkę i przejdź do witryny internetowej, którą uznajesz za bezpieczną.

  2. Na pasku narzędzi Norton, w menu Norton kliknij pozycję Zgłoś witrynę.

  3. W wyświetlonym oknie dialogowym sprawdź poprawność adresu witryny internetowej i kliknij pozycję Prześlij.

  4. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij przycisk Zamknij.

Ochrona przed wyłudzeniem danych - informacje

Ukrywanie i pokazywanie paska narzędzi Norton

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Czy te informacje były pomocne?

Identyfikator dokumentu: v6397353_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 10/03/2011