Inne produkty

VeriSign Secure

Certyfikat Secure Sockets Layer (SSL) to standardowy wymóg zabezpieczeń stron internetowych e-commerce i prowadzących transakcje online. Na stronach internetowych certyfikowanych jako zabezpieczone przez firmę VeriSign wyświetlana jest pieczęć VeriSign Secured Seal. Po kliknięciu ikony VeriSign Secured Seal wyświetlana jest generowana przez firmę VeriSign strona weryfikacji, zawierająca informacje o szczegółach adresu URL, organizacji, stanie subskrypcji i szczegółach certyfikatu SSL.

Certyfikat VeriSign SSL tej strony internetowej można wyświetlić tutaj:

Wyświetl certyfikat

Bezpieczne połączenia używają certyfikatów do identyfikowania strony internetowej i do szyfrowania połączenia. Szyfrowanie chroni połączenie przed hakerami i oszustami. Jeśli strona internetowa służy do zbierania poufnych informacji lub przeprowadzania transakcji online, certyfikat SSL jest wymagany.

W celu zweryfikowania bezpieczeństwa połączenia ze stroną internetową można:

 • Sprawdzić, czy adres strony internetowej zaczyna się przedrostkiem HTTPS.

 • Sprawdzić, czy na pasku adresu przeglądarki widnieje ikona kłódki.

 • Wyświetlić certyfikat SSL strony internetowej.

 • Sprawdzić, czy na stronie internetowej wyświetlana jest pieczęć VeriSign Secured Seal.

Jeśli w certyfikacie widnieje jedynie adres strony internetowej, należy upewnić się, czy jest to odwiedzany adres. Fałszywe strony internetowe często używają podobnych nazw stron internetowych, wprowadzających nieświadomych użytkowników w błąd, że odwiedzają zaufane strony.

Klikając ikonę kłódki na pasku adresu i wybierając polecenie Wyświetl certyfikaty, można sprawdzić następujące szczegóły certyfikatu SSL:

Informacje o certyfikacie

Umożliwia sprawdzenie danych certyfikatu.

Wystawiono dla

Umożliwia sprawdzenie nazwy strony internetowej, dla której wystawiono certyfikat.

Certyfikat powinien być wystawiony dla witryny identiysafe.norton.com.

Wystawiony przez

Umożliwia zweryfikowanie, że certyfikat SSL wystawiła firma VeriSign, Inc.

Ważny od

Umożliwia zweryfikowanie stanu subskrypcji certyfikatu VeriSign SSL.

Aby wyświetlić informacje o certyfikacie w programie Internet Explorer:

 1. Kliknij ikonę kłódki wyświetlaną po prawej stronie paska adresu.

 2. W wyświetlonym menu kliknij polecenie Wyświetl certyfikaty.

 3. Informacje o certyfikacie przedstawia karta Ogólne w oknie Przeglądarka certyfikatów.

Aby wyświetlić certyfikat w programie Chrome:

 1. Kliknij ikonę kłódki wyświetlaną po lewej stronie paska adresu.

 2. W wyświetlonym menu kliknij polecenie Informacje o certyfikacie.

 3. Informacje o certyfikacie przedstawia karta Ogólne w oknie Przeglądarka certyfikatów.

Aby wyświetlić certyfikat w programie Firefox:

 1. Kliknij ikonę kłódki wyświetlaną po lewej stronie paska adresu.

 2. W wyświetlonym menu kliknij polecenie Więcej informacji.

 3. W wyświetlonym oknie kliknij pozycję Wyświetl certyfikat.

 4. Informacje o certyfikacie przedstawia karta Ogólne w oknie Przeglądarka certyfikatów.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v63592900_identity_safe_standalone_1_pl_pl
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 02/08/2018