Dane logowania - informacje

Funkcja Dane logowania na stronie głównej programu Norton Identity Safe umożliwia przechowywanie wszystkich danych logowania i zarządzanie nimi podczas transakcji w Internecie. Dane logowania to poufne dane, takie jak poświadczenia logowania na konto poczty elektronicznej lub na internetowe konto bankowe.

Funkcja Sejf tożsamości umożliwia zapisywanie danych logowania po wprowadzeniu informacji logowania na stronie internetowej. Dane logowania można za pomocą tej opcji błyskawicznie zapisać w sejfie tożsamości. Można również zezwolić programowi Norton Identity Safe na automatyczne zapisywanie wszystkich danych logowania podawanych na stronach internetowych.

Po zapisaniu danych logowania zostaną one automatycznie podane przez funkcję Sejf tożsamości przy następnych odwiedzinach danej witryny internetowej. W tym celu należy wybrać opcję Automatycznie wypełniaj w obszarze Zabezpieczenia w oknie Dane logowania. Jeśli zapisano wiele danych logowania do tej samej strony internetowej, program Norton Identity Safe umożliwia wybranie żądanych danych logowania. W takim przypadku do automatycznego wypełniania użyte zostaną ostatnie zapisane dane logowania. Aby zalogować się przy użyciu innych danych logowania, należy wybrać żądane dane logowania z paska informacji.

W oknie Dane logowania dostępne są następujące opcje:

Nazwa

Określa nazwę zapisanych danych logowania.

Adres URL logowania

Określa adres URL zapisanych danych logowania.

Zmodyfikowano

Określa datę i godzinę ostatnich zmian danych logowania.

Funkcja Sejf tożsamości aktualizuje datę i godzinę nawet w przypadku zmodyfikowania danych logowania za pomocą paska narzędzi Norton.

Opcja ta wyświetla datę w formacie MM/DD/RRRR, a godzinę w formacie HH:MM. Jeśli na przykład zmian dokonano 8 czerwca 2009 r. o 15:00, opcja wyświetli datę i godzinę 08/07/2009 15:00.

Nazwa użytkownika

Określa nazwę użytkownika w zapisanych danych logowania.

Hasło

Określa hasło zapisane w danych logowania. Siłę (czyli bezpieczeństwo) hasła można sprawdzić w czasie rzeczywistym. Siłę hasła wskazuje jeden z następujących kolorów:

  • Czerwony

    Wskazuje słabe hasło, które jest łatwe do odgadnięcia lub złamania.

  • Pomarańczowy

    Wskazuje, że hasło nie spełnia minimalnych wymagań i nie jest silne.

  • Zielony

    Wskazuje bezpieczne, silne hasło.

Znaczniki

Określają kategorię wskazaną podczas tworzenia danych logowania.

Wymagaj hasła magazynu

Powoduje wyświetlanie monitu o podanie hasła magazynu przed użyciem danych logowania na stronie internetowej. Należy zaznaczyć tę opcję, aby dodatkowo zabezpieczyć dane logowania.

Automatycznie wypełniaj

Powoduje automatyczne podawanie danych logowania na odwiedzanych stronach internetowych.

Automatycznie prześlij

Powoduje automatyczne logowanie do strony internetowej.

Aby szybko zalogować się do strony internetowej, można użyć strzałki dostępnej w wierszu każdych danych logowania. Jeśli zapisano wiele danych logowania do tej samej strony internetowej, program Norton Identity Safe umożliwia wybranie żądanych danych logowania. Żądane dane logowania do strony internetowej można również wybrać za pomocą opcji MAGAZYN JEST OTWARTY na pasku narzędzi Norton.

Jeśli magazyn jest zamknięty podczas otwierania strony internetowej wymagającej szczegółów logowania, program Norton Identity Safe automatycznie otwiera pasek informacji. Na pasku informacji można wprowadzić hasło magazynu, a następnie wybrać dane logowania w celu ich użycia na stronie internetowej.

Pasek informacji jest wyświetlany dopiero po kliknięciu w polu na stronie internetowej wymagającej szczegółów logowania.

Dane logowania można sortować według nazw, dat modyfikacji i dat użycia. Można również wyszukać dane logowania zapisane w magazynie.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v63577321_identity_safe_standalone_1_pl_pl
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 26/10/2015