Inne produkty

Dostęp do skarbca w chmurze programu Norton Password Manager

Dostęp do skarbca w chmurze programu Norton Password Manager; można uzyskać za pomocą paska narzędzi Norton lub z dowolnego urządzenia połączonego z Internetem. W każdej chwili i z każdego miejsca można wyświetlić informacje osobiste, takie jak adres, dane logowania, hasła i szczegóły kart kredytowych.

Program Norton Password Manager oferuje wielowarstwową ochronę danych osobistych użytkownika. Aby uzyskać dostęp do programu Norton Password Manager, należy najpierw podać poświadczenia logowania konta Norton skojarzonego z klientem Norton Password Manager. Ponadto konieczne jest podanie hasła skarbca w chmurze użytego podczas tworzenia skarbca w chmurze programu Norton Password Manager. W razie potrzeby hasło konta Norton można zresetować.

Jeśli nie pamiętasz hasła skarbca, możesz je odzyskać, korzystając ze wskazówki dotyczącej hasła. Jeśli nie zdołasz sobie przypomnieć hasła, konieczne będzie utworzenie nowego skarbca. Firma Symantec nie przechowuje hasła skarbca. Jest ono znane jedynie użytkownikowi. Jeśli została utworzona kopia zapasowa danych programu Password Manager, możliwe będzie zaimportowanie tych danych podczas tworzenia nowego skarbca. Można włączyć funkcję automatycznego tworzenia kopii zapasowych skarbca.

Można również skonfigurować docelową metodę dostępu do skarbca, Ustawienia zabezpieczeń - informacje aby uzyskać więcej szczegółów.

Dostęp do skarbca w chmurze programu Norton Password Manager za pomocą przeglądarki internetowej

  Od czerwca 2017 samodzielna wersja programu Norton Password Manager nie jest dostępna do pobrania. Funkcja Norton Password Manager jest wciąż oferowana razem z innymi produktami zabezpieczającymi marki Norton. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź Sklep Norton Online Store

 1. Otwórz przeglądarkę i przejdź na stronę:

  https://identitysafe.norton.com

 2. Kliknij pozycję Zaloguj.

 3. W polu Adres e-mail wprowadź adres e-mail powiązany ze skarbcem w chmurze.

 4. W polu Hasło wpisz hasło konta Norton.

 5. Kliknij pozycję Zaloguj. Dane logowania można zapisać w skarbcu, aby szybko i bezpiecznie uzyskać do nich dostęp w przyszłości.

 6. W oknie Otwieranie skarbca w polu Hasło wpisz hasło skarbca w chmurze programu Password Manager.

 7. Kliknij przycisk Otwórz skarbiec.

Dostęp do skarbca w chmurze za pomocą paska narzędzi Norton

  Pasek narzędzi Norton jest dostępny tylko w systemie Windows.

 1. Uruchom przeglądarkę.

 2. Na pasku narzędzi Norton kliknij pozycję MAGAZYN JEST ZAMKNIĘTY.

 3. Jeśli pojawi się monit, w oknie Zaloguj się lub utwórz konto użyj adresu e-mail przypisanego do konta Norton i hasła, by zalogować się do programu Norton Password Manager.

 4. W oknie Magazyn zamknięty wpisz hasło magazynu w chmurze.

 5. Kliknij pozycję Otwórz.

Dostęp do skarbca w chmurze za pomocą klienta Norton Password Manager dla systemu Windows

 1. Na pulpicie lub na pasku zadań systemu Windows kliknij ikonę programu Norton Password Manager.

 2. Jeśli pojawi się monit, w oknie Zaloguj się lub utwórz konto użyj adresu e-mail przypisanego do konta Norton i hasła, by zalogować się do programu Norton Password Manager.

 3. W oknie Magazyn zamknięty wpisz hasło magazynu w chmurze.

 4. Kliknij pozycję Otwórz.

Dostęp do skarbca w chmurze przy użyciu aplikacji Norton Password Manager w systemie Android lub iOS

 1. Na ekranie głównym lub ekranie Applications (Aplikacje) stuknij ikonę Norton Password Manager.

 2. W razie wyświetlenia monitu, w oknie Logowanie wprowadź adres e-mail i hasło konta Norton, a następnie stuknij pozycję Zaloguj.

 3. Na wyświetlonym ekranie wpisz hasło skarbca w chmurze. W celu otwarcia magazynu można również użyć utworzonego przez siebie kodu PIN.

 4. Stuknij pozycję Otwórz magazyn.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v63577241_identity_safe_standalone_1_pl_pl
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 21/08/2018