Otwieranie magazynu w chmurze programu Norton Identity Safe

Dostęp do magazynu w chmurze programu Norton Identity Safe można uzyskać za pomocą klienta Norton Identity Safe, paska narzędzi Norton lub przeglądarki na dowolnym urządzeniu połączonym z Internetem. W każdej chwili i z każdego miejsca można wyświetlić informacje osobiste, takie jak adres, dane logowania, hasła i szczegóły kart kredytowych.

Jeśli ustawione zostało automatyczne wylogowywanie, program Norton Identity Safe wylogowuje użytkownika po określonym czasie bezczynności, aby zapobiec niepożądanemu użyciu informacji osobistych. Opcja ta jest przydatna w razie używania programu Norton Identity Safe w miejscu, w którym zachodzi zagrożenie przestępstwami.

Program Norton Identity Safe oferuje wielowarstwową ochronę danych osobistych użytkownika. Aby uzyskać dostęp do programu Norton Identity Safe należy najpierw podać poświadczenia logowania konta Norton skojarzonego z programem Norton Internet Security, Norton 360 lub klientem Norton Identity Safe. Ponadto konieczne jest podanie hasła magazynu w chmurze, użytego podczas tworzenia magazynu w chmurze programu Norton Identity Safe. W razie potrzeby hasło konta Norton można zresetować.

Jeśli użytkownik nie pamięta hasła magazynu, może je odzyskać, korzystając ze wskazówki dotyczącej hasła. Jeśli użytkownik nie zdoła sobie przypomnieć hasła, konieczne będzie utworzenie nowego magazynu. Firma Symantec nie przechowuje hasła do magazynu. Jest ono znane jedynie użytkownikowi. Jeśli użytkownik utworzył kopię zapasową danych sejfu tożsamości, możliwe będzie zaimportowanie tych danych podczas tworzenia nowego magazynu. Można włączyć funkcję automatycznego tworzenia kopii zapasowych magazynu.

Można również skonfigurować żądaną metodę dostępu do magazynu, Ustawienia zabezpieczeń - informacje, aby uzyskać więcej szczegółów.

Aby uzyskać dostęp do magazynu w chmurze programu Norton Identity Safe za pomocą przeglądarki internetowej:

 1. Otwórz przeglądarkę i przejdź na stronę:

  https://identitysafe.norton.com

 2. Kliknij pozycję Zaloguj.

 3. W polu Adres e-mail wprowadź adres e-mail skojarzony z magazynem w chmurze.

 4. W polu Hasło wpisz hasło konta Norton.

 5. Kliknij pozycję Zaloguj. Dane logowania można zapisać w magazynie w celu ich szybkiego i bezpiecznego używania w przyszłości.

 6. W oknie Otwieranie magazynu, w polu Hasło wpisz hasło magazynu w chmurze funkcji Sejf tożsamości.

 7. Kliknij pozycję Otwórz magazyn.

Aby uzyskać dostęp do magazynu w chmurze za pomocą paska narzędzi Norton:

  Pasek narzędzi Norton jest dostępny tylko w systemie Windows.

 1. Uruchom przeglądarkę.

 2. Na pasku narzędzi Norton kliknij pozycję MAGAZYN JEST ZAMKNIĘTY.

 3. W razie wyświetlenia monitu, w oknie Zaloguj się lub utwórz konto zaloguj się do sejfu tożsamości, podając adres e-mail i hasło konta Norton.

 4. W oknie Magazyn zamknięty wpisz hasło magazynu w chmurze.

 5. Kliknij pozycję Otwórz.

Aby uzyskać dostęp do magazynu w chmurze przy użyciu klienta Norton Identity Safe w systemie Windows lub Mac:

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Na pulpicie lub na pasku zadań systemu Windows kliknij ikonę programu Norton Identity Safe.

  • W systemie Mac uruchom program Norton Identity Safe z katalogu Applications (Aplikacje).

 2. W razie wyświetlenia monitu, w oknie Zaloguj się lub utwórz konto zaloguj się do sejfu tożsamości, podając adres e-mail i hasło konta Norton.

 3. W oknie Magazyn zamknięty wpisz hasło magazynu w chmurze.

 4. Kliknij pozycję Otwórz.

Aby uzyskać dostęp do magazynu w chmurze przy użyciu aplikacji Norton Identity Safe w systemie Android lub iOS:

 1. Na ekranie głównym lub ekranie Applications (Aplikacje) stuknij ikonę Norton Identity Safe.

 2. W razie wyświetlenia monitu, w oknie Logowanie wprowadź adres e-mail i hasło konta Norton, a następnie stuknij pozycję Zaloguj.

 3. Na wyświetlonym ekranie wpisz hasło magazynu w chmurze. W celu otwarcia magazynu można również użyć utworzonego przez siebie kodu PIN.

 4. Stuknij pozycję Otwórz magazyn.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v63577241_identity_safe_standalone_1_pl_pl
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 28/09/2015