Inne produkty

Skanowania

Program Norton 360 Online regularnie automatycznie pobiera aktualizacje definicji, skanuje komputer i chroni go przed wszystkimi typami wirusów oraz nieznanych zagrożeń. Umożliwia użytkownikowi skonfigurowanie skanowania komputera. Można również utworzyć skanowania niestandardowe określonych, często skanowanych obszarów komputera. Skanowania niestandardowe i pełne skanowania systemu mogą być także uruchamiane automatycznie w zaplanowanym przez użytkownika terminie.

Okno Skanowania zawiera następujące skanowania domyślne:

Pełne skanowanie systemu

Sprawdza wszystkie rekordy rozruchowe, pliki oraz uruchomione procesy, do których użytkownik ma dostęp.

Skanowanie szybkie

Sprawdza często atakowane przez wirusy i inne zagrożenia bezpieczeństwa obszary na komputerze.

Skanowanie dysku

Skanuje dyski wymienne lub dowolne dyski na komputerze.

Do skanowania można dodać wiele dysków.

Skanowanie folderu

Skanuje określony folder lub dowolne foldery na komputerze.

Do skanowania można dodać wiele folderów. Zaznaczenie folderu spowoduje, że do skanowania zostaną dodane wszystkie znajdujące się w nim pliki i foldery.

Skanowanie pliku

Skanuje określony plik lub dowolne pliki na komputerze.

Do skanowania można dodać wiele plików, naciskając klawisz Ctrl.

Utwórz skanowanie

Umożliwia utworzenie własnych skanowań odpowiednich do potrzeb użytkownika.

Zamknij

Zamyka okno Skanowania.

Podczas tworzenia skanowania niestandardowego można również zaplanować jego automatyczne uruchamianie w określonym terminie. Można zaplanować zadania skanowania, tak aby były uruchamiane automatycznie w określonym czasie lub w określonych interwałach czasowych. Po utworzeniu nowe skanowanie niestandardowe jest dodawane do listy skanowań.

W przypadku każdego skanowania wyświetlanego na liście w tym oknie można wykonać następujące czynności:

Wł.

Umożliwia włączenie harmonogramu danego skanowania.

Jeśli skanowanie zostało zaplanowane, należy zaznaczyć tę opcję, aby umożliwić programowi Norton 360 Online uruchamianie skanowania w zaplanowanym czasie.

Nazwa

Wyświetla nazwy dostępnych skanowań.

Uruchom

Umożliwia ręczne uruchomienie danego skanowania.

Jeśli odbywa się już inne skanowanie zaplanowane, program Norton 360 Online wyświetla skanowanie, które zostało uruchomione w tle. Można wybrać odpowiednią opcję i podjąć żądane działanie.

Ostatnie uruchomienie

Wyświetla sygnaturę czasową ostatniego uruchomienia skanowania.

Sygnaturę czasową można kliknąć, aby wyświetlić wyniki skanowania w oknie Historia zabezpieczeń.

Stan

Wyświetla bieżący stan skanowania.

Nie można wyświetlić stanu skanowania dysku, skanowania folderu ani skanowania pliku.

Edytuj skanowanie

Umożliwia edycję skanowania.

Można dodać pliki lub foldery do skanowania albo usunąć pliki lub foldery ze skanowania oraz zmienić nazwę skanowania. Można też zaplanować skanowanie, aby było uruchamiane automatycznie w określonym czasie lub w określonych interwałach czasowych.

Usuń

Umożliwia usunięcie skanowania niestandardowego, jeśli jest już zbędne.

Możliwe jest usunięcie jedynie samodzielnie utworzonych skanowań niestandardowych. Nie można usunąć skanowań domyślnych.

Skanowania niestandardowe - informacje

Tworzenie skanowania niestandardowego

Harmonogramy skanowania - informacje

Tworzenie harmonogramu pełnego skanowania systemu

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v6349225_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 18/10/2011