Inne produkty

Usuwanie programu

W razie potrzeby można usunąć programy z ustawień zapory.

Ustawienia zapory dotyczące programów nie są migrowane z poprzednich wersji programu Norton 360 Online. Jeśli jakiekolwiek programy zostały usunięte w poprzedniej wersji programu i mają pozostać usunięte, konieczne jest ich ponowne usunięcie w wersji bieżącej.

Aby usunąć program z ustawień zapory:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

  2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Zapora.

  3. Na karcie Reguły programów, w kolumnie Program wybierz program, który chcesz usunąć.

  4. Kliknij pozycję Usuń.

  5. W oknie dialogowym Potwierdzenie kliknij przycisk Tak.

    Okno dialogowe potwierdzenia jest wyświetlane jedynie wówczas, gdy opcja Automatyczna kontrola programów jest wyłączona.

  6. Kliknij przycisk Zastosuj.

Reguły programów - informacje

Dostosowywanie programu

Dodawanie programu do ustawień zapory

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v6340801_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 22/04/2011