Inne produkty

Program Norton 360 Online - kopia zapasowa

Program Norton 360 Online aktualnie wykonuje kopię zapasową. W lewej kolumnie, w obszarze Zestaw kopii zapasowej można zobaczyć aktualnie tworzony zestaw kopii zapasowej. W prawej kolumnie, w obszarze Stan wyświetlany jest stan kopii zapasowej.

Podczas wykonywania tej operacji można zminimalizować okno. Aby wyłączyć komputer po ukończeniu operacji tworzenia kopii zapasowej, należy zaznaczyć pozycję Zamknij komputer po ukończeniu u dołu okna.

Po ukończeniu tworzenia kopii zapasowej można kliknąć pozycję Wyświetl szczegóły, aby wyświetlić stan ostatniej kopii zapasowej.

Jeśli operacja tworzenia kopii zapasowej nie zostanie ukończona wskutek problemu, wyświetlone zostanie okno Kopia zapasowa z informacjami na temat wymaganych dodatkowych działań.

Zestaw kopii zapasowej - informacje

Przywracanie plików

Rozwiązania problemów z kopiami zapasowymi - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v63402394_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 01/10/2011