Inne produkty

Instalowanie sterownika napędu dysków optycznych

Program Norton 360 Online oferuje kilka opcji lokalizacji zapisu kopii zapasowych. Lokalizację można zmienić, jeśli konieczne jest wprowadzenie zmian w kopii zapasowej lub jeśli w celu zwiększenia bezpieczeństwa kopie zapasowe mają być przechowywane w kilku lokalizacjach.

Aby tworzyć kopie zapasowe ważnych plików i danych na dyskach CD lub DVD, należy skonfigurować napęd dysków optycznych komputera. Napęd dysków optycznych umożliwia odczyt lub zapis danych na dyskach optycznych.

Po wybraniu po raz pierwszy dysku CD lub DVD jako lokalizacji kopii zapasowej program Norton 360 Online wyświetla monit o skonfigurowanie dysku optycznego na komputerze. Program Norton 360 Online umożliwia zainstalowanie sterownika napędu dysków optycznych.

Podczas instalowania sterownika napędu dysków optycznych należy wkładać i wyjmować dyski, gdy wyświetlony zostanie odpowiedni monit. W związku z tym nie można zaplanować automatycznego tworzenia kopii zapasowych podczas pierwszego tworzenia kopii zapasowej na dyskach CD, DVD lub Blu-ray. Po ukończeniu tworzenia kopii zapasowej można kliknąć pozycję Wyświetl szczegóły w oknie Kopia zapasowa, aby wyświetlić stan ostatniej kopii zapasowej.

Aby zainstalować sterownik napędu dysków optycznych:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Kopia zapasowa, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj zestawami kopii zapasowej.

  2. Na karcie Gdzie zaznacz opcję Napęd dysków CD lub DVD, a następnie kliknij pozycję Uruchom tworzenie kopii zapasowej.

  3. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij przycisk OK.

  4. Gdy wyświetlony zostanie monit, włóż pusty dysk CD lub DVD do napędu, a następnie kliknij przycisk OK.

    Postęp tworzenia kopii zapasowej można sprawdzić w oknie Kopia zapasowa.

  5. Po ukończeniu tworzenia kopii zapasowej kliknij pozycję Zamknij.

Wybieranie lokalizacji źródłowej przywracanych plików

Wybieranie lokalizacji kopii zapasowej

Przywracanie plików

Rozwiązania problemów z kopiami zapasowymi - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v63196394_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 28/10/2011