Inne produkty

System requirements for Norton AntiVirus 12 for Mac

To install Norton AntiVirus 12 on your Mac, it must meet the following minimum system requirements:

System requirements

  • Operating systems:

   • Mac OS X 10.7.5 or later

    To install Norton product version 8.x or later, you need to have Mac OS X 10.10.x or later.

  • Hardware:

   • Mac system with Intel® Core 2 Duo processor

   • 2 GB of RAM (required for Mac OS X 10.7.5)

   • 1.5 GB of available hard disk space

   • Internet connection required for LiveUpdate

To know the version of OS X on your Mac, click the Apple icon in the top-left corner of your desktop, and then click About this Mac.Your version of Mac OS X, memory (RAM), and processor speed is displayed.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v62952609_EndUserProfile_en_us
System operacyjny: Mac OS X
Ostatnia modyfikacja: 21/02/2019