Inne produkty

Wyniki szczegółowe

Karta Wyniki szczegółowe zawiera dodatkowe informacje o wszelkich wykrytych zagrożeniach. Można sprawdzić na niej nazwę zagrożenia i jego stan.

Usunięte zagrożenia znajdują się w obszarze kwarantanny i można je w każdej chwili przywrócić za pomocą okna Historia zabezpieczeń.

Karta Wyniki szczegółowe zawiera następujące informacje:

Zagrożenie

Aby wyświetlić dodatkowe informacje dotyczące zagrożenia, należy kliknąć poziom zagrożenia (Wysoki, Średni lub Niski).

Można wyświetlić szczegóły takie jak nazwa pliku i działanie podjęte przez plik na komputerze. Można także sprawdzić datę instalacji pliku na komputerze.

Nazwa

Aby uzyskać dodatkowe informacje temat zagrożenia, należy kliknąć nazwę zagrożenia.

Stan

W kolumnie Stan wyświetlany jest aktualny stan zagrożenia.

Można użyć następujących opcji:

Wyeksportuj wyniki

Umożliwia zapisanie wyników skanowania w określonej lokalizacji na komputerze.

Program Norton 360 zapisuje zestawienie wyników skanowania w jednym z następujących formatów pliku:

  • .txt

  • .xml

  • .html

Zakończ

Zamyka okno.

Program Norton 360 przed zamknięciem okna wyświetla monit o wyeliminowanie zagrożeń wykrytych podczas skanowania.

Za pomocą łącza kliknij tutaj można przejść do witryny Norton Rescue Tools, aby wyeliminować niewyeliminowane zagrożenia. Można również przywrócić pliki poddane kwarantannie, korzystając z łącza Historia zabezpieczeń.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v6294073_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 20/10/2010