Inne produkty

Logowanie do sejfu tożsamości i wylogowywanie

Do sejfu tożsamości można zalogować się (i wylogować) w następujących obszarach programu Norton 360 Online:

 • Sekcja Sejf tożsamości w oknie Ustawienia funkcji Ochrona tożsamości

 • Sekcja Tożsamość w oknie głównym programu Norton 360 Online

 • Pasek narzędzi Norton

Aby uniemożliwić innym osobom dostęp do danych znajdujących się w sejfie tożsamości, należy wylogować się z sejfu tożsamości.

Wyświetlanie i edycja poufnych danych są możliwe dopiero po zalogowaniu się do sejfu tożsamości.

Aby zalogować się do sejfu tożsamości:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Tożsamość, a następnie kliknij pozycję Zaloguj się do sejfu tożsamości.

 2. W oknie Logowanie do sejfu tożsamości wpisz hasło żądanego magazynu w polu Wprowadź hasło.

 3. Kliknij pozycję Zaloguj.

Aby wylogować się z sejfu tożsamości:

 • W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Tożsamość, a następnie kliknij pozycję Wyloguj się z sejfu tożsamości. Wylogować się można również z okna Ustawienia funkcji Ochrona tożsamości.

Aby zalogować się do sejfu tożsamości z paska narzędzi Norton:

 1. Otwórz przeglądarkę internetową.

 2. Na pasku narzędzi Norton kliknij pozycję Sejf tożsamości.

 3. W menu Sejf tożsamości, kliknij polecenie Zaloguj się do sejfu tożsamości.

 4. W oknie Logowanie do sejfu tożsamości wpisz hasło żądanego magazynu w polu Wprowadź hasło.

 5. Kliknij pozycję Zaloguj.

Aby wylogować się z sejfu tożsamości z paska narzędzi Norton:

 1. Otwórz przeglądarkę internetową.

 2. Na pasku narzędzi Norton kliknij pozycję Sejf tożsamości, a następnie kliknij pozycję Wyloguj z sejfu tożsamości.

Sejf tożsamości - informacje

Wyłączanie lub włączanie funkcji Sejf tożsamości

Konfigurowanie ustawień funkcji Sejf tożsamości

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v6282380_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 06/11/2011