Inne produkty

Logowanie do sejfu tożsamości i wylogowywanie

Program Norton 360 umożliwia logowanie się do sejfu tożsamości i wylogowywanie na kilka różnych sposobów.

Do sejfu tożsamości można zalogować się (i wylogować) w następujących obszarach programu Norton 360:

 • Sekcja Sejf tożsamości w oknie Ustawienia funkcji Ochrona tożsamości

 • Sekcja Ochrona tożsamości w oknie głównym programu Norton 360

 • Pasek narzędzi Norton

Aby uniemożliwić innym osobom dostęp do danych znajdujących się w sejfie tożsamości, należy wylogować się z sejfu tożsamości.

W niektórych przypadkach, po podłączeniu dysku zewnętrznego funkcja Sejf tożsamości automatycznie wylogowuje użytkownika z profilu, do którego jest zalogowany.

Poniżej podano sytuacje, w których funkcja Sejf tożsamości automatycznie wylogowuje użytkownika z bieżącego profilu:

 • Użytkownik jest zalogowany do profilu przenośnego lub lokalnego i klika pozycję Konfiguracja sejfu tożsamości w celu utworzenia nowego profilu

 • Użytkownik jest zalogowany do profilu przenośnego i bezpiecznie lub niebezpiecznie usuwa dysk zewnętrzny

 • Użytkownik przełącza się z jednego profilu do innego profilu

Wyświetlanie i edycja poufnych danych są możliwe dopiero po zalogowaniu się do sejfu tożsamości.

Aby zalogować się do sejfu tożsamości:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 umieść wskaźnik myszy nad pozycją Ochrona tożsamości i kliknij pozycję Zaloguj się do sejfu tożsamości.

 2. W razie niewłożenia żadnego dysku zewnętrznego zawierającego skonfigurowany profil przenośny, w oknie dialogowym Logowanie do sejfu tożsamości należy wpisać hasło sejfu tożsamości.

 3. W razie włożenia dysku zewnętrznego zawierającego profil przenośny, w oknie dialogowym Wybierz profil sejfu tożsamości, którego chcesz użyć należy wykonać jedną z następujących czynności:

  • Aby zalogować się do profilu lokalnego, z listy rozwijanej Profil wybierz profil lokalny i wpisz hasło w polu Hasło.

  • Aby zalogować się do profilu przenośnego, z listy rozwijanej wybierz profil przenośny i wpisz hasło w polu Hasło.

   Lista rozwijana Profil przedstawia dysk, do którego podłączony został dysk zewnętrzny. Wyświetlana jest również nazwa profilu przenośnego.

 4. Kliknij pozycję Zaloguj teraz.

Aby wylogować się z sejfu tożsamości:

 • W oknie głównym programu Norton 360 umieść wskaźnik myszy nad pozycją Ochrona tożsamości i kliknij pozycję Wyloguj się z sejfu tożsamości. Wylogować się można również z okna Ustawienia funkcji Ochrona tożsamości.

Aby zalogować się do sejfu tożsamości z paska narzędzi Norton:

 1. Uruchom program Internet Explorer lub Firefox.

 2. Na pasku narzędzi Norton kliknij pozycję Sejf tożsamości.

 3. W razie niewłożenia żadnego dysku zewnętrznego zawierającego skonfigurowany profil przenośny, w oknie dialogowym Logowanie do sejfu tożsamości należy wpisać hasło sejfu tożsamości.

 4. W razie włożenia dysku zewnętrznego zawierającego profil przenośny, w oknie dialogowym Wybierz profil sejfu tożsamości, którego chcesz użyć należy wykonać jedną z następujących czynności:

  • Aby zalogować się do profilu lokalnego, z listy rozwijanej Profil wybierz profil lokalny i wpisz hasło w polu Hasło.

  • Aby zalogować się do profilu przenośnego, z listy rozwijanej wybierz profil przenośny i wpisz hasło w polu Hasło.

 5. Kliknij pozycję Zaloguj teraz.

Aby wylogować się z sejfu tożsamości z paska narzędzi Norton:

 1. Uruchom program Internet Explorer lub Firefox.

 2. Na pasku narzędzi Norton kliknij pozycję Sejf tożsamości, a następnie kliknij pozycję Wyloguj się z profilu: Nazwa profilu.

  Nazwa profilu to nazwa profilu użytkownika.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v6282380_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 24/09/2010