Inne produkty

Szczegóły

Okno Szczegóły przedstawia stan ostatniej kopii zapasowej. Można wyświetlić stan operacji tworzenia kopii zapasowej i stan kopii zapasowej każdego pliku uwzględnionego w zestawie kopii zapasowej.

Można wyświetlić następujące szczegóły:

Stan

Wskazuje ogólny stan kopii zapasowej.

Możliwe są następujące stany kopii zapasowej:

 • Zakończone powodzeniem

  Tworzenie kopii zapasowej zostało ukończone pomyślnie.

 • Anulowano

  Tworzenie kopii zapasowej zostało anulowane lub pominięte.

Lokalizacja

Lokalizacja, w której tworzona jest kopia zapasowa plików.

Typ nośnika

Typ lokalizacji przechowywania, w której tworzona jest kopia zapasowa plików.

Jeśli na przykład lokalizacją kopii zapasowej jest dysk C, wyświetlany typ nośnika to Wewnętrzny dysk twardy.

Dla każdego elementu kopii zapasowej można wyświetlić następujące szczegóły:

Element

Nazwa i lokalizacja plików, dla których tworzona jest kopia zapasowa.

Stan

Stan kopii zapasowej.

Możliwe są następujące stany:

 • Utworzono kopię zapasową

  Wskazuje, że kopia zapasowa została utworzona.

 • Anulowano

  Wskazuje, że tworzenie kopii zapasowej zostało anulowane lub pominięte.

Za pomocą opcji Więcej informacji można wyświetlić dodatkowe szczegóły dotyczące plików, dla których utworzono kopię zapasową.

Zestaw kopii zapasowej - informacje

Przygotowanie kopii zapasowej - informacje

Modyfikowanie lub zmiana nazwy zestawu kopii zapasowej

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v62632359_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 31/10/2011