Inne produkty

Korzystanie z internetowej witryny pomocy technicznej dla produktów marki Norton

Internetowa witryna pomocy technicznej dla produktów marki Norton zawiera pełen zakres opcji samopomocy.

Za pomocą internetowej witryny pomocy technicznej dla produktów marki Norton można wykonać następujące czynności:

  • Znaleźć pomoc dotyczącą pobierania produktu, subskrypcji produktu, aktywacji produktu, instalacji produktu i innych problemów.

  • Przeszukać forum Norton Forum, aby znaleźć dodatkową pomoc dotyczącą instalowania i konfigurowania produktu oraz rozwiązywania problemów. Na forum można również publikować pytania i uzyskiwać odpowiedzi od ekspertów. W celu publikowania pytań należy zarejestrować się na forum Norton Forum.

  • Znaleźć informacje na temat najnowszych wirusów i narzędzi do ich usuwania.

Oprócz opcji samopomocy, użytkownik może użyć opcji Kontakt u dołu strony internetowej w celu skontaktowania się z przedstawicielem pomocy technicznej przy użyciu następujących metod.

Forum

Umożliwia wyszukanie dodatkowej pomocy dotyczącej instalowania i konfigurowania produktu oraz rozwiązywania problemów.

Chat

Rozmowa w czasie rzeczywistym z przedstawicielem pomocy technicznej.

W przypadku bardziej skomplikowanych problemów technicznych można podczas rozmowy skorzystać z opcji umożliwienia przedstawicielowi pomocy technicznej nawiązania zdalnego połączenia z komputerem użytkownika w celu rozwiązania problemu.

Telefon

Możliwa jest rozmowa telefoniczna w czasie rzeczywistym z przedstawicielem pomocy technicznej.

Poczta elektroniczna

Można wysłać pytanie z witryny internetowej firmy Symantec i uzyskać odpowiedź pocztą elektroniczną.

Pomoc techniczna świadczona pocztą elektroniczną nie jest jednak tak szybka, jak telefoniczna lub świadczona za pomocą rozmowy online.

Dostępność pomocy technicznej jest zależna od regionu, języka i produktu.

Aby użyć internetowej witryny pomocy technicznej dla produktów marki Norton:

  1. Otwórz przeglądarkę internetową i wykonaj jedną z poniższych czynności:

  2. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Program Norton Anti-Theft - informacje

Agent Norton Anti-Theft - informacje

Strona internetowa programu Norton Anti-Theft - informacje

Zarządzanie urządzeniami - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v62632354_NAT_Retail_1_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 25/04/2013