Aktywuj usługę Norton Anti-Theft

Strona Aktywuj usługę Norton Anti-Theft umożliwia aktywację subskrypcji programu Norton Anti-Theft. W celu aktywowania subskrypcji programu Norton Anti-Theft należy podać na tej stronie klucz produktu. Klucz produktu można znaleźć w otrzymanej wiadomości e-mail potwierdzającej zakup produktu. Można zalogować się na konto Norton i sprawdzić klucz produktu.

Gdy zbliża się data wygaśnięcia subskrypcji, wyświetlany jest monit o jej odnowienie. W razie nieodnowienia subskrypcji wszystkie funkcje programu Norton Anti-Theft zostaną wyłączone. Aby korzystać z wszystkich funkcji programu Norton Anti-Theft, należy odnowić subskrypcję.

Na stronie Aktywuj usługę Norton Anti-Theft dostępne są następujące opcje:

Klucz produktu

Umożliwia wprowadzenie klucza produktu.

Zweryfikuj

Umożliwia zweryfikowanie klucza produktu.

Odnów teraz

Umożliwia odnowienie subskrypcji.

Pozostało dni subskrypcji

Umożliwia sprawdzenie pozostałej liczby dni bieżącej subskrypcji.

Kupowanie licencji na program Norton Anti-Theft

Wyświetlanie informacji o subskrypcji

Korzystanie z internetowej witryny pomocy technicznej dla produktów marki Norton

Dodawanie następnej licencji na program Norton Anti-Theft

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v62632291_NAT_Retail_1_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 25/04/2013