Inne produkty

Nietypowe protokoły

Gdy dwa komputery łączą się i wymieniają informacje, używają typowych protokołów komunikacyjnych, takich jak TCP/IP, DHCP, DNS oraz HTTP. W niektórych przypadkach w komunikacji stosowany jest nietypowy protokół. Destrukcyjne programy mogą używać nietypowych protokołów w celu atakowania komputera użytkownika. Zalecane jest włączenie nietypowych protokołów. Włączenie nietypowych protokołów umożliwia funkcji Inteligentna zapora obsługę komunikacji komputera.

W oknie Nietypowe protokoły wyświetlana jest lista nietypowych protokołów. Inteligentna zapora chroni ruch wszystkich tych protokołów na komputerze. Domyślnie włączone są wszystkie nietypowe protokoły. W razie wyłączenia dowolnego protokołu na liście zapora nie zezwala na ruch tego protokołu na komputerze.

Wskutek wyłączenia dowolnego nietypowego protokołu komputer może działać w sposób nieprzewidywalny. Nie należy wyłączać żadnego nietypowego protokołu, jeżeli nie poleci tego przedstawiciel centrum obsługi klienta lub nie zostanie to zalecone w powiadomieniu centrum Security Response.

Dla każdego nietypowego protokołu dostępne są następujące opcje:

Numer protokołu

Wskazuje numer protokołu.

Nazwa protokołu

Wskazuje nazwę protokołu.

Włączony

Wskazuje, czy program Norton 360 Online skanuje ruch sieciowy używający danego protokołu.

Za pomocą opcji Włącz wszystkie / Wyłącz wszystkie można zaznaczyć wszystkie nietypowe protokoły wyświetlane na liście w tym oknie lub usunąć ich zaznaczenie.

Inteligentna zapora - informacje

Ustawienia zapory - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v62572935_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 01/10/2011