Błąd: „3047,53"

Aby rozwiązać problem, należy uruchomić usługę LiveUpdate i poczekać na pobranie wszystkich aktualizacji. Jeśli problem nie ustąpi, należy odinstalować, a następnie ponownie zainstalować program Norton. Pobierz narzędzie Norton Remove and Reinstall i uruchom je, aby odinstalować i ponownie zainstalować program Norton.

Te kroki dotyczą aktualnych wersji produktów Norton. Jeśli masz starszą wersję lub nie znasz wersji produktu, przejdź do Centrum aktualizacji Norton.

KROK 1

Uruchom usługę LiveUpdate.

 1. Uruchom program Norton.

 2. W głównym oknie kliknij przycisk Zabezpieczenia, a następnie kliknij pozycję LiveUpdate.

 3. Gdy działanie usługi Norton LiveUpdate zakończy się, kliknij przycisk OK.

 4. Uruchamiaj ponownie usługę LiveUpdate, aż zostanie wyświetlony komunikat „Produkt Norton zawiera najnowsze aktualizacje".

 5. Zamknij wszystkie programy, a następnie ponownie uruchom komputer.

  Jeśli problem nie ustępuje, przejdź do następnego kroku.

KROK 2

Pobierz i uruchom narzędzie Norton Remove and Reinstall

  Jeśli zainstalowany jest program Norton Family, odinstaluj go przed uruchomieniem narzędzia Norton Remove and Reinstall.

 1. Pobierz narzędzie Norton Remove and Reinstall.

  Zapisz plik na pulpicie systemu Windows.

 2. Kliknij dwukrotnie ikonę NRnR na pulpicie systemu Windows.

 3. Przeczytaj umowę licencyjną, a następnie kliknij opcję Agree.

 4. Kliknij przycisk Usuń i zainstaluj ponownie.

  Jeśli program Norton został otrzymany od usługodawcy, może być widoczny przycisk Usuń.

 5. Kliknij przycisk Kontynuuj lub Usuń.

 6. Kliknij przycisk Ponownie uruchom teraz.

  Po ponownym uruchomieniu komputera zostanie wyświetlona strona internetowa z instrukcjami ponownej instalacji programu Norton.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v62514884_EndUserProfile_pl_pl
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 02/06/2017