Inne produkty

Zapisywanie danych logowania

Gdy użytkownik podaje dane logowania na stronie internetowej, funkcja Sejf tożsamości oferuje zapisanie tych danych w oknie Zarządzanie danymi logowania.

W oknie dialogowym Zapisywanie profilu dostępne są następujące opcje:

Zapisz jako

Wyświetla nazwę domeny witryny i tytuł strony.

Nazwę witryny można zmodyfikować. Jeśli nazwa witryny nie zostanie od razu zmodyfikowana, można to zrobić później w oknie Zarządzanie danymi logowania.

Zapisz w

Umożliwia zapisanie danych logowania w folderze określonym przez użytkownika.

Jeśli foldery zostały utworzone w oknie Zarządzanie danymi logowania, można wybrać folder, w którym zostaną zapisane dane logowania. Można również utworzyć nowy folder, wpisując nazwę folderu na liście rozwijanej Zapisz w. Utworzony folder zostanie wyświetlony w oknie Zarządzanie danymi logowania. Jeśli użytkownik nie określi żadnej nazwy folderu, funkcja Sejf tożsamości zapisuje dane logowania w folderze domyślnym o nazwie brak folderu.

W razie zapisania danych logowania w folderze, a następnie zapisania innych danych logowania dla tej samej strony internetowej automatycznie wyświetlana jest nazwa folderu. Przykład - użytkownik zapisuje dane logowania do witryny firmy Symantec w folderze o nazwie Symantec. Po dodaniu następnych danych logowania do strony firmy Symantec na liście rozwijanej Zapisz w automatycznie wyświetlony zostanie folder Symantec. Dane logowania można również zapisać poza folderem. Warto jednak organizować dane logowania w różne kategorie, aby ułatwić sobie dostęp do danych logowania i zarządzanie nimi.

Zapisz te dane logowania teraz

Powoduje zapisanie danych logowania do danej strony internetowej.

Nie zapisuj teraz

Powoduje niezapisanie danych logowania tym razem.

Nigdy dla tej strony

Umożliwia utworzenie wykluczenia automatycznego podawania danych logowania na danej stronie internetowej.

Funkcja Sejf tożsamości tworzy wpis w oknie Wykluczenia funkcji automatycznego wypełniania.

W celu utworzenia wykluczenia funkcji automatycznego wypełniania można również użyć opcji Nie wypełniaj automatycznie tej strony w menu Sejf tożsamości na pasku narzędzi Norton.

Za pomocą menu Sejf tożsamości dostępnego na pasku narzędzi Norton można wyświetlać i automatycznie wprowadzać szczegóły zapisanych danych logowania nawet po wygaśnięciu ważności produktu Norton 360. Dane logowania można wybrać z menu Sejf tożsamości, aby przejść do witryny internetowej, której dotyczą wybrane szczegóły danych logowania. Nie można jednak zapisać danych logowania do strony internetowej po wygaśnięciu ważności produktu. W takim przypadku funkcja Sejf tożsamości powiadamia użytkownika, że nie może dodawać ani modyfikować żadnych witryn, dopóki nie subskrybuje lub aktywuje produktu.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v6213452_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 22/04/2010