Inne produkty

Ręczne przesyłanie elementu do firmy Symantec

Wykryte wirusy lub inne zagrożenia są automatycznie przesyłane do internetowej witryny centrum Symantec Security Response w celu analizy. Jeśli użytkownik wyłączył opcję automatycznego przesyłania zagrożeń, możliwe jest ich ręczne przesłanie z widoku Kwarantanna okna Historia zabezpieczeń. Do przesłania elementu niezbędne jest nawiązanie połączenia internetowego.

Przesyłając pliki do firmy Symantec, automatycznie lub ręcznie, użytkownicy przyczyniają się do zwiększenia skuteczności produktów firmy Symantec. Na przykład można przesłać element niewykrywany podczas skanowania, a prawdopodobnie stanowiący zagrożenie bezpieczeństwa. Plik zostanie przeanalizowany w centrum Symantec Security Response. Jeśli zostanie zidentyfikowany jako zagrożenie bezpieczeństwa, zostanie dodany do następnej aktualizacji definicji.

Przesyłanie nie obejmuje żadnych informacji umożliwiających identyfikację osobistą.

W niektórych przypadkach centrum Symantec Security Response musi blokować przesyłanie elementów określonego typu lub rozmiaru. Elementy te są wyświetlane w oknie Historia zabezpieczeń w obszarze Nie przesłano.

Aby ręcznie przesłać element do firmy Symantec:

  1. W oknie Historia zabezpieczeń, w widoku Kwarantanna wybierz element, który chcesz przesłać do firmy Symantec.

  2. W okienku Szczegóły kliknij pozycję Przywracanie i opcje.

  3. W oknie Wykryto zagrożenie kliknij pozycję Prześlij do firmy Symantec.

  4. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij przycisk OK.

Historia zabezpieczeń - informacje

Zarządzanie elementami poddanymi kwarantannie

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v6200396_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 29/09/2011