Inne produkty

Usuwanie elementu z obszaru kwarantanny

Program Norton 360 Online można skonfigurować tak, aby usuwać zagrożenia bezpieczeństwa z komputera. Opcja Przywróć umożliwia usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa i umieszczanie ich w obszarze kwarantanny funkcji Historia zabezpieczeń. Niektóre programy mogą wymagać do działania zagrożenia bezpieczeństwa poddanego kwarantannie. W takim przypadku możliwe jest przywrócenie zagrożenia bezpieczeństwa w celu przywrócenia działania programu wymagającego tego zagrożenia do działania.

Opcja Przywróć jest dostępna tylko w przypadku zagrożeń bezpieczeństwa ręcznie poddanych kwarantannie.

Aby usunąć element z obszaru kwarantanny:

  1. W oknie Historia zabezpieczeń, w widoku Kwarantanna wybierz element, który chcesz usunąć.

  2. Kliknij pozycję Przywracanie i opcje.

  3. W oknie Wykryto zagrożenie kliknij pozycję Przywróć.

    Opcja ta jest dostępna w przypadku zagrożeń bezpieczeństwa ręcznie poddanych kwarantannie.

  4. W oknie Przywracanie z kwarantanny kliknij przycisk Tak.

  5. Kliknij przycisk Zamknij.

Historia zabezpieczeń - informacje

Zarządzanie elementami poddanymi kwarantannie

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v6200383_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 29/09/2011