Inne produkty

Przywracanie elementu z obszaru kwarantanny

Niektóre programy do działania wymagają innych programów, zaklasyfikowanych jako zagrożenia bezpieczeństwa. Program może przestać działać po usunięciu określonego pliku zagrożenia bezpieczeństwa. Wszystkie usuwane zagrożenia bezpieczeństwa są automatycznie kopiowane do obszaru kwarantanny funkcji Historia zabezpieczeń. W ten sposób program Norton 360 Online umożliwia przywrócenie każdego zagrożenia w celu przywrócenia działania programu wymagającego tego zagrożenia do działania.

Na przykład pobrany program typu shareware lub freeware może wymagać używania programów typu adware w celu obniżenia ceny programu. W takim przypadku użytkownik może zezwolić na pozostawienie na komputerze programu stanowiącego zagrożenie bezpieczeństwa. Może także przywrócić program usunięty przez funkcję ochrony przed programami typu spyware.

Niektóre elementy poddane kwarantannie są pomyślnie dezynfekowane po ponownym przeskanowaniu przez program Norton 360 Online. Można także przywrócić takie elementy.

Jeśli element stanowiący zagrożenie zostanie przywrócony do innego katalogu niż jego oryginalna lokalizacja, może nie działać poprawnie. W takiej sytuacji zalecane jest ponowne zainstalowanie programu.

Aby przywrócić element z obszaru kwarantanny:

  1. W oknie Historia zabezpieczeń, w widoku Kwarantanna wybierz element, który chcesz przywrócić.

  2. W okienku Szczegóły kliknij pozycję Przywracanie i opcje.

  3. W oknie Wykryto zagrożenie kliknij pozycję Przywróć i wyklucz ten plik.

    Opcja ta umożliwia przywrócenie wybranego elementu z kwarantanny bez naprawy do oryginalnej lokalizacji i wykluczenie elementu z wykrywania podczas następnych skanowań.

  4. W oknie Przywracanie z kwarantanny kliknij przycisk Tak.

    W przypadku zagrożeń innych niż wirusy można użyć opcji dostępnej w tym oknie w celu wykluczenia zagrożenia bezpieczeństwa. Program Norton 360 Online nie wykrywa zagrożeń bezpieczeństwa wykluczonych z przyszłych skanowań.

  5. W oknie dialogowym Przeglądanie w poszukiwaniu folderu wybierz folder lub dysk, na którym chcesz przywrócić plik, a następnie kliknij przycisk OK.

  6. Kliknij przycisk Zamknij.

Historia zabezpieczeń - informacje

Zarządzanie elementami poddanymi kwarantannie

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v6200368_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 29/09/2011