Inne produkty

Dodawanie elementu do obszaru kwarantanny

Obszar kwarantanny funkcji Historia zabezpieczeń to bezpieczna lokalizacja na komputerze, w której można odizolować elementy do czasu podjęcia decyzji, jakie działanie należy podjąć wobec każdego z nich.

Widok Kwarantanna w oknie Historia zabezpieczeń umożliwia wyświetlenie listy elementów poddanych kwarantannie. Można wyświetlić nazwę i stan zagrożenia każdego elementu poddanego kwarantannie.

Element można dodać ręcznie do obszaru kwarantanny funkcji Historia zabezpieczeń. Dostępna w oknie Historia zabezpieczeń w widoku Kwarantanna opcja Dodaj do kwarantanny umożliwia poddanie kwarantannie elementów, które są prawdopodobnie zainfekowane. Czynność ta nie wpływa na elementy, które już znajdują się w obszarze kwarantanny.

Nie można dodać znanego prawidłowego pliku do obszaru kwarantanny.

Aby dodać element do obszaru kwarantanny:

  1. W oknie Historia zabezpieczeń, w widoku Kwarantanna kliknij pozycję Dodaj do kwarantanny.

  2. W oknie dialogowym Ręczna obsługa kwarantanny, w polu tekstowym Opis wpisz krótką nazwę dodawanego elementu.

    Tekst ten będzie wyświetlany w widoku Kwarantanna, a zatem należy użyć zrozumiałego opisu.

  3. Kliknij przycisk Przeglądaj.

  4. W oknie dialogowym Wybierz plik do poddania kwarantannie przejdź do elementu, który ma zostać dodany, zaznacz go, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

  5. Kliknij pozycję Dodaj.

  6. Kliknij przycisk Zamknij.

Historia zabezpieczeń - informacje

Zarządzanie elementami poddanymi kwarantannie

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v6200348_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 21/03/2011