Inne produkty

Zarządzanie elementami poddanymi kwarantannie

Obszar kwarantanny funkcji Historia zabezpieczeń to bezpieczna lokalizacja na komputerze, w której można odizolować elementy do czasu podjęcia decyzji, jakie działanie należy wobec nich podjąć. Elementy poddane kwarantannie są izolowane od reszty komputera, aby uniemożliwić im rozprzestrzenianie się lub ponowne zainfekowanie komputera. Czasami użytkownik może podejrzewać, że zainfekowany element nie jest identyfikowany jako zagrożenie przez skanowania programu Norton 360 Online. Takie elementy można ręcznie umieścić w obszarze kwarantanny.

Uniemożliwia to przypadkowe otwarcie takiego elementu i rozprzestrzenienie wirusa. Elementy poddane kwarantannie można jednak przesłać do firmy Symantec w celu analizy.

Obszar kwarantanny w oknie Historia zabezpieczeń zawiera następujące grupy elementów:

Zagrożenia bezpieczeństwa

Elementy takie jak programy typu spyware i adware, o ogólnym niskim stopniu zagrożenia, które są wymagane do prawidłowego działania innego programu.

W razie potrzeby można takie elementy przywrócić.

Zagrożenia

Wirusy i inne elementy o wysokim stopniu zagrożenia.

Po umieszczeniu elementu w obszarze kwarantanny można wykonać kilka czynności. Wszystkie czynności wykonywane na elementach poddanych kwarantannie należy wykonywać w oknie Historia zabezpieczeń - Kwarantanna.

Aby przeprowadzić działanie wobec elementu poddanego kwarantannie:

 1. W oknie Historia zabezpieczeń, w widoku Kwarantanna wybierz element, na którym chcesz wykonać żądane działanie.

 2. W okienku Szczegóły kliknij pozycję Przywracanie i opcje.

  Łącze Więcej szczegółów umożliwia wyświetlenie dodatkowych szczegółowych informacji o elemencie przed wybraniem żądanego działania. Łącze otwiera okno Informacje o pliku, zawierające dodatkowe informacje o zagrożeniu.

 3. W oknie Wykryto zagrożenie wybierz żądane działanie. Dostępne są między innymi następujące opcje:

  Przywróć

  Umożliwia przywrócenie zagrożenia bezpieczeństwa z kwarantanny do oryginalnej lokalizacji na komputerze.

  Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku wykrytych zagrożeń wirusowych.

  Przywróć i wyklucz ten plik

  Umożliwia przywrócenie wybranego elementu z kwarantanny bez naprawy do oryginalnej lokalizacji i wykluczenie elementu z wykrywania podczas następnych skanowań.

  Ta opcja jest dostępna w przypadku wykrytych wirusów i zagrożeń innych niż wirusy.

  Usuń z historii

  Umożliwia usunięcie wybranego elementu z dziennika funkcji Historia zabezpieczeń

  Prześlij do firmy Symantec

  Umożliwia wysłanie wybranego elementu do firmy Symantec w celu analizy zagrożenia bezpieczeństwa

  W niektórych przypadkach program Norton 360 Online może nie zidentyfikować elementu jako zagrożenia bezpieczeństwa, ale użytkownik podejrzewa, że element jest zainfekowany. W takich przypadkach można użyć tej opcji, aby przesłać element do firmy Symantec w celu dalszej analizy.

  W przypadku niektórych zagrożeń można również przejść do tego okna za pomocą łącza Opcje w oknie Informacje o pliku.

 4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Historia zabezpieczeń - informacje

Dodawanie elementu do obszaru kwarantanny

Przywracanie elementu z obszaru kwarantanny

Ręczne przesyłanie elementu do firmy Symantec

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v6200305_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 29/09/2011