Inne produkty

Konfigurowanie ustawień funkcji Sejf tożsamości

Zarządzanie osobistymi poufnymi informacjami umożliwiają różne funkcje sejfu tożsamości. Dane logowania, karty i uwagi zwiększają bezpieczeństwo przechowywania i używania informacji.

Aby skonfigurować ustawienia funkcji Sejf tożsamości:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Tożsamość, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj ochroną tożsamości.

 2. W obszarze Sejf tożsamości wybierz żądaną funkcję, a następnie kliknij pozycję Konfiguruj. Do wyboru są następujące opcje:

  Konfiguracja sejfu tożsamości

  Umożliwia skonfigurowanie magazynu sejfu tożsamości.

  Opcje przeglądania

  Umożliwiają skonfigurowanie sposobu, w jaki funkcja Sejf tożsamości ma zbierać, przechowywać i wyświetlać dane logowania do odwiedzanych stron internetowych.

  Funkcję Sejf tożsamości można skonfigurować do wyświetlania kart utworzonych dla witryn internetowych zawierających formularze. Można też skonfigurować ustawienia funkcji automatycznego wypełniania dla witryn internetowych zawierających zagrożenia bezpieczeństwa.

  Ponadto można:

  • Skonfigurować region dla informacji o karcie.

  • Określić sposób, w jaki program Norton Identity Safe ma stosować funkcję automatycznego wypełniania.

  • Ustawić opcje powodujące, że funkcja Sejf tożsamości wyświetla komunikat z powiadomieniem o włożeniu dysku zewnętrznego.

  • Ustawić opcje umożliwiające funkcji Sejf tożsamości ostrzeganie o niebezpiecznym usunięciu dysku zewnętrznego.

  • Wyłącz menedżera haseł przeglądarki

  Hasło i zabezpieczenia

  Umożliwiają zmianę ustawień hasła i poziomu zabezpieczeń hasła sejfu tożsamości.

  Hasło sejfu tożsamości należy często zmieniać, aby chronić dane sejfu tożsamości przed nieprawidłowym użyciem.

  Edytuj karty

  Umożliwia zarządzanie w jednym miejscu informacjami osobistymi, takimi jak nazwisko, data urodzin, adres e-mail i dane karty kredytowej.

  Zapisanych informacji można używać do automatycznego wypełniania formularzy. Funkcja ta umożliwia podawanie poufnych informacji bez ich wpisywania w trybie online. W ten sposób funkcja Sejf tożsamości chroni przed kradzieżą tożsamości przy użyciu programów rejestrujących naciśnięcia klawiszy.

  Edytuj dane logowania

  Umożliwia zarządzanie danymi logowania.

  Dane logowania to informacje takie, jak poświadczenia logowania na konto poczty elektronicznej lub na internetowe konto bankowe.

  Po zapisaniu wszystkich informacji o danych logowania w sejfie tożsamości można:

  • Z łatwością śledzić wszystkie dane logowania

  • Szybko otwierać strony logowania do witryn internetowych

  • Wyświetlać lub aktualizować hasła do witryn internetowych

  • Organizować dane logowania w foldery

  • Zmieniać ustawienia danych logowania

  Edytuj uwagi

  Umożliwia przechowywanie poufnych informacji i zarządzanie nimi.

  Można zapisać numer NIP, numer prawa jazdy, numer PESEL oraz numer paszportu. Można także zapisać konta prywatne, szyfry do zamków, dokumenty, uwagi, numery w programach lojalnościowych, numer konta bankowego, pytania zabezpieczające oraz informacje prawne i finansowe.

  Eksportuj dane

  Umożliwia archiwizację danych sejfu tożsamości w pliku o formacie .DAT lub .CSV.

  Wszystkie dane sejfu tożsamości należy co pewien czas archiwizować.

  Importuj dane

  Umożliwia zaimportowanie danych sejfu tożsamości z pliku kopii zapasowej lub profilu przenośnego starszej wersji programu Norton 360 Online.

  Podczas importowania danych sejfu tożsamości dostępne są następujące opcje:

  • Scalenie importowanych danych z magazynem, do którego zalogowany jest użytkownik.

  • Zastąpienie importowanymi danymi istniejących danych sejfu tożsamości w magazynie, do którego zalogowany jest użytkownik.

  Usuń dane

  Umożliwia bezpowrotne usunięcie magazynu sejfu tożsamości.

Sejf tożsamości - informacje

Logowanie do sejfu tożsamości i wylogowywanie

Wyłączanie lub włączanie funkcji Sejf tożsamości

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v6059559_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 27/09/2011