Inne produkty

Konfigurowanie ustawień funkcji Sejf tożsamości

Zarządzanie osobistymi poufnymi informacjami umożliwiają różne funkcje sejfu tożsamości. Dane logowania, karty i uwagi zwiększają bezpieczeństwo przechowywania i używania informacji.

Aby skonfigurować ustawienia funkcji Sejf tożsamości:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 umieść wskaźnik myszy nad pozycją Ochrona tożsamości i kliknij pozycję Zarządzaj ochroną tożsamości.

 2. W obszarze Sejf tożsamości wybierz żądaną funkcję, a następnie kliknij pozycję Konfiguruj. Do wyboru są następujące opcje:

  Wykluczenia funkcji automatycznego wypełniania

  Umożliwia wyświetlenie stron internetowych, w przypadku których funkcja Sejf tożsamości nie zapisuje danych logowania lub nie wypełnia automatycznie formularzy.

  Opcji automatycznego wypełniania można używać na wykluczonej wcześniej stronie internetowej. Wystarczy w tym celu usunąć adres URL strony internetowej z listy Wykluczenia funkcji automatycznego wypełniania. W celu podejmowania decyzji dotyczących automatycznego wypełniania w trybie online można użyć menu Sejf tożsamości na pasku narzędzi Norton.

  Archiwizuj dane sejfu tożsamości

  Umożliwia archiwizację danych sejfu tożsamości w pliku o formacie .NPM.

  Wszystkie dane sejfu tożsamości należy co pewien czas archiwizować.

  Eksportuj dane sejfu tożsamości do profilu przenośnego

  Umożliwia użytkownikowi wyeksportowanie aktualnie używanego profilu na podłączony dysk zewnętrzny.

  Jeśli na dysku zewnętrznym jest już skonfigurowany profil, opcja ta nie jest wyświetlana w ustawieniach bieżącego profilu funkcji Sejf tożsamości. Opcja zostanie wyświetlona dopiero po podłączeniu dysku zewnętrznego nie zawierającego profilu przenośnego.

  Opcje sejfu tożsamości

  Umożliwiają skonfigurowanie opcji zapewniających bezpieczne zbieranie i przechowywanie danych logowania do stron internetowych przy użyciu funkcji Sejf tożsamości.

  Ponadto można:

  • Skonfigurować region dla informacji o karcie.

  • Określić sposób, w jaki program Norton Identity Safe ma stosować funkcję automatycznego wypełniania.

  • Ustawić opcje powodujące, że funkcja Sejf tożsamości wyświetla komunikat z powiadomieniem o włożeniu dysku zewnętrznego.

  • Ustawić opcje umożliwiające funkcji Sejf tożsamości ostrzeganie o niebezpiecznym usunięciu dysku zewnętrznego.

  Hasło i zabezpieczenia sejfu tożsamości

  Umożliwiają zmianę ustawień hasła i poziomu bezpieczeństwa hasła sejfu tożsamości.

  Hasło sejfu tożsamości należy często zmieniać, aby chronić dane sejfu tożsamości przed nieprawidłowym użyciem.

  Zarządzaj kartami

  Umożliwia zarządzanie w jednym miejscu informacjami osobistymi, takimi jak nazwisko, data urodzin, adres e-mail i dane karty kredytowej.

  Zapisanych informacji można używać do automatycznego wypełniania formularzy. Funkcja ta umożliwia podawanie poufnych informacji bez ich wpisywania w trybie online. W ten sposób funkcja Sejf tożsamości chroni przed kradzieżą tożsamości przy użyciu programów rejestrujących naciśnięcia klawiszy.

  Zarządzanie danymi logowania

  Umożliwia zarządzanie danymi logowania.

  Dane logowania to informacje takie, jak poświadczenia logowania na konto poczty elektronicznej lub na internetowe konto bankowe.

  Po zapisaniu wszystkich informacji o danych logowania w sejfie tożsamości można:

  • Z łatwością śledzić wszystkie dane logowania

  • Szybko otwierać strony logowania do witryny internetowej

  • Wyświetlać lub aktualizować hasła do stron internetowych

  • Organizować dane logowania w foldery

  • Zmieniać ustawienia danych logowania

  Zarządzanie uwagami

  Umożliwia przechowywanie poufnych informacji i zarządzanie nimi.

  W obszarze Zarządzanie uwagami można zapisać numer NIP, numer prawa jazdy, numer PESEL oraz numer paszportu. Można także zapisać konta prywatne, szyfry do zamków, dokumenty, uwagi, numery w programach lojalnościowych, numer konta bankowego, pytania zabezpieczające oraz informacje prawne i finansowe.

  Zmień nazwę profilu

  Umożliwia zmianę nazwy aktualnie używanego profilu.

  Przywracanie danych sejfu tożsamości

  Umożliwia przywrócenie danych sejfu tożsamości z pliku kopii zapasowej o formacie .npm.

  Opcji tej można użyć po zresetowaniu opcji funkcji Sejf tożsamości, jeśli konieczne jest przywrócenie danych sejfu tożsamości z kopii zapasowej.

  Podczas przywracania pliku kopii zapasowej dowolnego profilu program Norton 360 zastępuje dane sejfu tożsamości profilu, do którego aktualnie zalogowany jest użytkownik.

  Przykład: użytkownik przywraca plik kopii zapasowej profilu przenośnego, gdy zalogowany jest do profilu lokalnego. W takim przypadku program Norton 360 zastępuje dane sejfu tożsamości zawarte w profilu lokalnym danymi sejfu tożsamości z profilu przenośnego.

„Sejf tożsamości - informacje”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v6059559_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 23/09/2010