Inne produkty

Usuwanie urządzenia z programu Norton Anti-Theft

Urządzenie można w każdej chwili usunąć z programu Norton Anti-Theft. Po usunięciu urządzenia ze strony internetowej programu Norton Anti-Theft nie można śledzić urządzenia w razie jego utraty lub kradzieży.

Agent Norton Anti-Theft nie jest odinstalowywany z urządzenia wskutek usunięcia urządzenia ze strony internetowej programu Norton Anti-Theft. Aby usunąć agenta Norton Anti-Theft z urządzenia, należy ręcznie odinstalować agenta. Klucz produktu nie zostanie jednak dezaktywowany. Po usunięciu urządzenia z programu Norton Anti-Theft ze strony internetowej programu Norton Anti-Theft usuwana jest nazwa urządzenia. Wszystkie szczegóły urządzenia, takie jak śledzona lokalizacja i wykonane zdjęcia, są bezpowrotnie usuwane i nie można ich odzyskać.

Aby usunąć urządzenie z programu Norton Anti-Theft:

  1. Zaloguj się do strony internetowej programu Norton Anti-Theft.

  2. W lewym okienku, w obszarze Moje urządzenia kliknij nazwę urządzenia, które chcesz usunąć.

  3. Kliknij ikonę usuwania urządzenia obok nazwy urządzenia.

  4. W wyświetlonym oknie dialogowym potwierdzenia kliknij pozycję Usuń.

Zarządzanie urządzeniami - informacje

Strona internetowa programu Norton Anti-Theft - informacje

Pobieranie i instalowanie agenta Norton Anti-Theft

Instalowanie agenta Norton Anti-Theft przy użyciu adresu URL na karcie lub w wiadomości e-mail

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v60425811_NAT_Retail_1_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 25/04/2013