Inne produkty

Odblokowanie urządzenia

Po odzyskaniu urządzenia można je odblokować za pomocą kodu odblokowującego. Jeśli użytkownik nie pamięta kodu odblokowującego, może zalogować się do strony internetowej programu Norton Anti-Theft, a następnie odblokować urządzenie za pomocą opcji Odnaleziono. Odblokowanie urządzenia ze strony internetowej programu Norton Anti-Theft nie wymaga kodu odblokowującego.

Po odblokowaniu urządzenia program Norton Anti-Theft wykonuje następujące działania:

  • Nadal monitoruje lokalizację urządzenia. W trybie normalnym lokalizacja jest domyślnie monitorowana co 1 godzinę. Można również skonfigurować częstotliwość monitorowania lokalizacji co 3, 6, 12 lub 24 godziny.

  • Zatrzymuje automatyczne wykonywanie zdjęć na urządzeniu. Za pomocą opcji Zrób zdjęcie można jednak nadal wykonywać zdjęcia na żądanie.

  • Odblokowuje urządzenie.

Aby odblokować urządzenie za pomocą kodu odblokowującego:

  1. W polu Kod odblokowujący na urządzeniu wpisz kod odblokowujący.

  2. Kliknij pozycję Odblokuj.

    Zmień stan urządzenia na stronie internetowej programu Norton Anti-Theft na Odnaleziono.

Aby odblokować urządzenie za pomocą strony internetowej programu Norton Anti-Theft:

  1. Zaloguj się do strony internetowej programu Norton Anti-Theft.

  2. W lewym okienku kliknij w obszarze Moje urządzenia urządzenie, które chcesz odblokować.

  3. Na wyświetlonej stronie kliknij pozycję Odnaleziono.

Zgłaszanie urządzenia jako odnalezionego

Zarządzanie urządzeniami - informacje

Strona internetowa programu Norton Anti-Theft - informacje

Blokowanie urządzenia

Wyłączanie komputera

Odblokowanie wyłączonego komputera

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v60425797_NAT_Retail_1_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 25/04/2013