Inne produkty

Zgłaszanie urządzenia jako odnalezionego

Gdy urządzenie zostaje zgłoszone jako odnalezione, program Norton Anti-Theft wykonuje następujące działania:

  • Monitoruje lokalizację urządzenia.

  • Zatrzymuje automatyczne wykonywanie zdjęć na urządzeniu.

  • Odblokowuje urządzenie.

Po odzyskaniu urządzenia można je odblokować za pomocą kodu odblokowującego. W celu odblokowania urządzenia można również zalogować się do strony internetowej programu Norton Anti-Theft. Odblokowanie urządzenia ze strony internetowej programu Norton Anti-Theft nie wymaga kodu odblokowującego.

Aby zgłosić urządzenie jako odnalezione:

  1. Zaloguj się do strony internetowej programu Norton Anti-Theft.

  2. W lewym okienku kliknij nazwę urządzenia w obszarze Moje urządzenia.

  3. Na wyświetlonej stronie kliknij pozycję Odnaleziono.

Blokowanie urządzenia

Zarządzanie urządzeniami - informacje

Strona internetowa programu Norton Anti-Theft - informacje

Odblokowanie urządzenia

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v60425482_NAT_Retail_1_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 25/04/2013