Inne produkty

Sposoby wykrywania zagrożeń

Program Norton 360 monitoruje komputer w trybie ciągłym i chroni go przed wirusami, programami typu spyware, adware i innymi zagrożeniami bezpieczeństwa, używając następujących funkcji:

Automatyczna ochrona

Opcje funkcji Automatyczna ochrona umożliwiają dostosowanie ochrony komputera. Dostępne są następujące opcje funkcji Automatyczna ochrona:

  • Nadzoruje pracę komputera, wykrywając operacje, które mogą wskazywać na aktywne zagrożenie bezpieczeństwa.

  • Funkcja ta zostaje załadowana do pamięci podczas uruchamiania systemu Windows i zapewnia nieprzerwaną ochronę komputera podczas pracy użytkownika.

  • Sprawdza wszystkie uruchamiane na komputerze programy w poszukiwaniu wirusów, programów typu spyware i zagrożeń bezpieczeństwa. Przeprowadza także skanowanie przy każdym użyciu dowolnego nośnika wymiennego, przejściu do Internetu lub otwarciu odbieranych i tworzonych plików dokumentów.

Pełne skanowanie systemu

W celu ochrony komputera przed wirusami i programami typu spyware sprawdzane są wszystkie rekordy rozruchowe, pliki oraz programy uruchomione na komputerze. Uruchamiane są również inne działania, takie jak usługa LiveUpdate, Czyszczenie, Optymalizacja dysku i Kopia zapasowa, zapewniające wyższy poziom ochrony i wydajności komputera.

Skanowanie szybkie

Zagrożenia bezpieczeństwa uruchamiane na komputerze infekują większość jego obszarów. Skanowanie szybkie to szybkie skanowanie często infekowanych obszarów. Skanowanie szybkie należy uruchomić, jeśli pełne skanowanie systemu trwałoby zbyt długo, a na komputerze prawdopodobnie działa zagrożenie bezpieczeństwa.

Skanowanie antywirusowe poczty e-mail

Chroni przychodzące i wychodzące wiadomości e-mail, uniemożliwiając zainfekowanie tego, jak i innych komputerów.

Skanowanie komunikatorów internetowych

Wykrywa wirusy, programy typu spyware i inne zagrożenia w załącznikach do wiadomości przesyłanych za pomocą komunikatorów internetowych.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v6014378_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 10/08/2010