Zarządzanie wykonanymi zdjęciami

Po zablokowaniu urządzenia program Norton Anti-Theft zaczyna automatycznie wykonywać zdjęcia co 10 minut. Strona internetowa programu Norton Anti-Theft wyświetla maksymalnie 10 zdjęć naraz. Po wykonaniu 10 zdjęć najstarsze zdjęcia są zastępowane nowymi zdjęciami. Można zalogować się do strony internetowej programu Norton Anti-Theft i obejrzeć te zdjęcia. W trybie normalnym, gdy urządzenie nie jest zablokowane, można wykonywać zdjęcia na żądanie za pomocą opcji Zrób zdjęcie.

Aby uniknąć utraty ważnych zdjęć, można zapisywać zdjęcia na dysku lokalnym.

Aby wyświetlić zdjęcia:

 1. Zaloguj się do strony internetowej programu Norton Anti-Theft.

 2. W lewym okienku kliknij nazwę urządzenia w obszarze Moje urządzenia.

 3. W lewym okienku kliknij pozycję Cichy podgląd.

Aby zapisać zdjęcie:

 1. Zaloguj się do strony internetowej programu Norton Anti-Theft.

 2. W lewym okienku kliknij nazwę urządzenia w obszarze Moje urządzenia.

 3. W lewym okienku kliknij pozycję Cichy podgląd.

 4. Kliknij ikonę zapisu pod zdjęciem, które chcesz zapisać.

 5. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Aby usunąć zdjęcie:

 1. Zaloguj się do strony internetowej programu Norton Anti-Theft.

 2. W lewym okienku kliknij nazwę urządzenia w obszarze Moje urządzenia.

 3. W lewym okienku kliknij pozycję Cichy podgląd.

 4. Kliknij ikonę usuwania pod zdjęciem, które chcesz usunąć.

 5. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij pozycję Usuń.

Zarządzanie urządzeniami - informacje

Strona internetowa programu Norton Anti-Theft - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v60025394_NAT_Retail_1_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 25/04/2013