Inne produkty

Wyświetlanie lokalizacji urządzenia

Ostatnie znane lokalizacje geograficzne urządzenia można wyświetlić na mapie. Program Norton Anti-Theft śledzi urządzenie za pomocą agenta Norton Anti-Theft i podaje następujące szczegóły:

  • Przybliżony adres i lokalizacja geograficzna, w której znajduje się urządzenie.

  • Czas od chwili ostatniego zgłoszenia lokalizacji geograficznej urządzenia.

Program Norton Anti-Theft wyświetla szczegóły ostatnich dziesięciu lokalizacji urządzenia na mapie.

Aby wyświetlić lokalizację urządzenia:

  1. Zaloguj się do strony internetowej programu Norton Anti-Theft.

  2. W lewym okienku kliknij nazwę urządzenia w obszarze Moje urządzenia.

  3. Kliknij pozycję Znajdź urządzenie.

Zarządzanie urządzeniami - informacje

Aktualizowanie lokalizacji urządzenia za pomocą strony internetowej programu Norton Anti-Theft

Strona internetowa programu Norton Anti-Theft - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v60025355_NAT_Retail_1_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 25/04/2013