Inne produkty

Fix Norton Password Manager web form autofill problems

Certain websites, primarily banking sites display only the login field or the user name field in the webpage. After you submit the user name, it navigates to the second webpage which contains the password field or both the user name and password fields. These sites are categorized as split page login-based websites.

If the Norton Password Manager does not autofill the web form in a specific website, report it through Norton Feedback.

Configure Norton Password Manager for a split page login

You can use Norton Password Manager to save your login details only if the website uses a web-based form for the split page login.

 1. Open the website for which you want to save your login.

 2. If the vault is closed, click the Vault is closed option on the web browser.

 3. In the Vault Closed window, type the password and click Open.

 4. Type your login credentials for the website and click Login or Sign in.

Add a login manually from the browser extension

 1. Open your browser.

 2. Click Norton Password Manager browser extension icon on the top-right corner of the browser.

 3. Click Open vault.

 4. In the Unlock your vault window, type your vault password and click Open vault.

 5. Click the Norton Password Manager browser extension icon and click Vault.

 6. In the Norton Password Manager window, click + and then select New Login from the drop-down list.

 7. In the Create Login window, type a Title for the website.

 8. In the Login URL text box, type the URL of the website or paste the exact URL of the website from the web browser.

 9. In the Username text box, type the user name for the website.

 10. In the Password text box, type the password for the website.

  If you want Password Manager to prompt the vault password while opening a website, enable the Require vault password check box.

 11. Click Save to save the login credentials.

 12. Click Close.

Add a login manually from Norton device security product on Windows or Mac

 1. Open your Norton device security product.

  If you see the My Norton window, next to Device Security, click Open.

 2. In the Norton product main window, double-click on Internet Security.

 3. Click Password Manager.

 4. In the Vault Closed window, type your vault password, and then click Open.

 5. At the top of the Norton Password Manager window, click New Login.

 6. In the Create Login window, type a Title for the website.

 7. In the Login URL text box, type the URL of the website or paste the exact URL of the website from the web browser.

 8. In the Username text box, type the user name for the website.

 9. In the Password text box, type the password for the website.

  If you want Password Manager to prompt the vault password while opening a website, enable the Require vault password check box.

 10. Click Save to save the login credentials.

 11. Click Close.

Add a login manually to the Norton Password Manager app for Android or iOS

 1. Launch the Norton Password Manager app.

 2. Type your passcode, or use Face ID or Touch ID to access your vault.

 3. Tap Logins.

 4. In the top-right corner, tap the + icon.

 5. In the Create New Login window, type a Title for the website.

 6. In the Login URL text box, type the URL of the website or paste the exact URL of the website from the web browser.

 7. In the Username text box, type the user name for the website.

 8. In the Password text box, type the password for the website.

 9. In the top-right corner, tap the icon to save the login credentials.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v59913692
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 22/07/2022