Inne produkty

Aplikacja korzystająca z Internetu nie może uzyskać dostępu do Internetu po zainstalowaniu produktu Norton: rozwiązanie 2

KROK 1

Zaktualizuj definicje wirusów

 1. Przejdź na stronę pobierania narzędzia Intelligent Updater.

 2. W zależności od wersji systemu Windows wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W 32-bitowym systemie Windows 8/7/Vista/XP: kliknij pierwszy plik w kolumnie Nazwa pliku. Nazwa pliku rozpoczyna się od roku i ma zakończenie v5i32.exe. Przykład: 20070828-017-v5i32.exe.

  • W 64-bitowym systemie Windows 8/7/Vista: przejdź do sekcji platform 64-bitowych i kliknij pierwszy plik w kolumnie Filename. Nazwa pliku rozpoczyna się od roku i ma zakończenie v5i64.exe. Przykład: 20090922-017-v5i64.exe.

 3. Zapisz plik na pulpicie systemu Windows.

 4. Kliknij dwukrotnie plik zapisany na pulpicie.

KROK 2

Włącz ładowanie funkcji Automatyczna ochrona podczas rozruchu systemu i uruchom pełne skanowanie systemu

 1. Uruchom program Norton.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia.

 3. W zależności od programu Norton wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W przypadku programu Norton Internet Security: w oknie Ustawienia kliknij w lewym okienku pozycję Ochrona w czasie rzeczywistym.

  • W przypadku programu Norton 360: w obszarze Ustawienia szczegółowe kliknij pozycję Ochrona antywirusowa.

 4. Jeśli funkcja Automatyczna ochrona jest wyłączona, kliknij wskaźnik stanu, aby ją włączyć.

 5. Jeśli opcja Włącz ochronę przy rozruchu lub Ochrona przy rozruchu jest wyłączona, przesuń suwak w stronę środka do pozycji Normalny.

 6. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK lub Zamknij.

 7. W zależności od programu Norton wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W przypadku programu Norton Internet Security: w oknie głównym programu kliknij pozycję Skanuj teraz.

  • W przypadku programu Norton 360: w oknie głównym programu kliknij przycisk Zadania, a następnie kliknij pozycję Uruchom skanowanie.

 8. W oknie Skanowania kliknij pozycję Pełne skanowanie systemu i kliknij przycisk Przejdź.

 9. Gdy skanowanie zostanie ukończone, kliknij przycisk Zamknij lub Zakończ.

 10. Zamknij wszystkie programy, a następnie ponownie uruchom komputer.

KROK 3

Ponownie uruchom pełne skanowanie systemu

 1. Uruchom program Norton.

 2. W zależności od programu Norton wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W przypadku programu Norton Internet Security: w oknie głównym programu kliknij pozycję Skanuj teraz.

  • W przypadku programu Norton 360: w oknie głównym programu kliknij przycisk Zadania, a następnie kliknij pozycję Uruchom skanowanie.

 3. W oknie Skanowania kliknij pozycję Pełne skanowanie systemu i kliknij przycisk Przejdź.

 4. Gdy skanowanie zostanie ukończone, kliknij przycisk Zamknij lub Zakończ.

 5. Zamknij wszystkie programy, a następnie ponownie uruchom komputer.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v59829622_EndUserProfile_pl_pl
System operacyjny: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 16/05/2014