Inne produkty

Błąd: (8921,251) „Nie można nawiązać połączenia z serwerem Norton LiveUpdate. Sprawdź połączenie internetowe"

Te kroki dotyczą aktualnych wersji produktów Norton. Jeśli masz starszą wersję lub nie znasz wersji produktu, przejdź do Centrum aktualizacji Norton.

KROK 1

Sprawdź połączenie z Internetem

 1. Uruchom przeglądarkę internetową.

 2. Spróbuj połączyć się z następującą stroną internetową:

  http://www.symantec.pl

 3. W zależności od sytuacji wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli można połączyć się ze stroną internetową, przejdź do kroku 2.

  • Jeśli nie można połączyć się ze stroną internetową, przejdź do kroku 3.

KROK 2

Uruchom usługę LiveUpdate.

 1. Uruchom program Norton.

 2. W głównym oknie kliknij przycisk Zabezpieczenia, a następnie kliknij pozycję LiveUpdate.

 3. Gdy działanie usługi Norton LiveUpdate zakończy się, kliknij przycisk OK.

 4. Uruchamiaj ponownie usługę LiveUpdate, aż zostanie wyświetlony komunikat „Produkt Norton zawiera najnowsze aktualizacje".

 5. Zamknij wszystkie programy, a następnie ponownie uruchom komputer.

KROK 3

Skonfiguruj usługę Norton ConnectSafe

 1. Naciśnij klawisze Windows + R, aby otworzyć okno dialogowe uruchamiania.

 2. W oknie dialogowym Uruchamianie wpisz następujące polecenie i kliknij przycisk OK :

  ncpa.cpl

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy aktualnie aktywną kartę sieciową, a następnie kliknij opcję Właściwości.

  Jeśli pojawi się monit Kontrola konta użytkownika, kliknij przycisk Tak lub Kontynuuj.

 4. W oknie Właściwości: Połączenie sieciowe, w obszarze „To połączenie wykorzystuje następujące składniki", kliknij pozycję Protokół internetowy (TCP/IP) lub Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4).

 5. Kliknij przycisk Właściwości.

 6. Aby określić ustawienia adresu serwera DNS, kliknij opcję Użyj następujących adresów serwerów DNS.

 7. W polach Preferowany serwer DNS oraz Alternatywny serwer DNS wpisz dwa adresy IP Norton ConnectSafe.

  Preferowany serwer DNS: 199.85.126.10

  Alternatywny serwer DNS: 199.85.127.10

 8. W oknie Właściwości: Protokół internetowy (TCP/IP) kliknij opcję OK.

 9. Kliknij przycisk OK.

 10. Uruchom usługę LiveUpdate z poziomu produktu Norton

Jeśli to nie zadziała?

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v59829411_EndUserProfile_pl_pl
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 14/09/2017