Inne produkty

Find missing files or backup sets when restoring them from a local storage media with Norton

Depending on your backup destination, follow the instructions to restore the files.

 • If you want to restore files from an Optical disk, use Norton Autorun Restore to restore the files.

 • If you want to restore files from an internal drive or an external drive, use Portable Restore Tool to restore the files.

Restore the files from an Optical disk

 1. Insert your Optical disk into the CD/DVD drive.

 2. Navigate to the following folder:

  • On Windows (32-bit): C:\Program Files (x86)\\Engine\

  • On Windows (64-bit): C:\Program Files\\Engine\

  Where Norton product is the name of your Norton and x is the version number.

 3. Double-click ARestore.exe.

 4. In the Portable Restore window, click Select Files to Restore.

 5. From the left pane, under Show Results for, click a file category from which you want to restore files.

 6. In the right pane, check the files that you want to restore.

  If you want to restore all the files, click All file types, and then check the Backup Item.

 7. Under Restore to, do one of the following:

  • If you want to restore the files to the original location, select Original Location.

  • If you want to restore the files to a new location, select Custom Location.

   By default, Autorun restores the files to C:\Restored Files.

 8. Click Restore Selected.

 9. Follow the on-screen instructions to restore the backup sets.

Restore the files from an internal drive or an external drive

If you want to restore files from an external drive, make sure that you have connected the external drive to your computer.

 1. Navigate to the following folder:

  • On Windows (32-bit): C:\Program Files (x86)\\Engine\

  • On Windows (64-bit): C:\Program Files\\Engine\

  Where Norton product is the name of your Norton and x is the version number.

 2. Copy Arestore.exe to the root directory where you have the N360_BACKUP folder.

  For example, if you have N360_BACKUP folder in C:\drive, then copy Arestore.exe to C:\drive.

 3. Navigate to the following folder:

  • On Windows (32-bit): C:\Program Files (x86)\\MUI\\09\01

  • On Windows (64-bit): C:\Program Files\\MUI\\09\01

  Where Norton product is the name of your Norton and x is the version number.

 4. Copy Arestore.loc to the root directory where you have the N360_BACKUP folder.

  For example, if you have N360_BACKUP folder in C:\drive, then copy Arestore.loc to C:\drive.

 5. In the root directory, double-click ARestore.exe.

 6. In the Portable Restore window, click Select Files to Restore.

 7. From the left pane, under Show Results for, click a file category from which you want to restore files.

 8. In the right pane, check the files that you want to restore.

  If you want to restore all the files, click All file types, and then check the Backup Item.

 9. Under Restore to, do one of the following:

  • If you want to restore the files to the original location, select Original Location.

  • If you want to restore the files to a new location, select Custom Location.

   By default, Autorun restores the files to C:\Restored Files.

 10. Click Restore Selected.

 11. Follow the on-screen instructions to restore the backup sets.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v59650017
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 21/03/2022