Inne produkty

Znajdź urządzenie

Strona internetowa programu Norton Anti-Theft używa agenta Norton Anti-Theft zainstalowanego na urządzeniu do śledzenia zgubionego lub skradzionego urządzenia. Gdy użytkownik zablokuje urządzenie, program Norton Anti-Theft monitoruje lokalizację urządzenia co pięć minut i podaje szczegóły lokalizacji urządzenia. Na tej stronie można sprawdzić szczegóły lokalizacji urządzenia. Program Norton Anti-Theft przedstawia lokalizację geograficzną urządzenia na mapie. Lokalizację urządzenia na mapie można również wyświetlić w widoku Satelita.

Na tej stronie dostępne są następujące opcje:

Ikona edycji urządzenia

Umożliwia edycję nazwy urządzenia.

Nazwę wyświetlaną urządzenia można w każdej chwili zmienić. Nazwa wyświetlana ułatwia identyfikację urządzeń na stronie internetowej programu Norton Anti-Theft.

Nazwa urządzenia musi mieć długość od 4 do 40 znaków i nie może zawierać następujących znaków specjalnych: ^[<>~^*&!@#?%$\\/()'.,{}|]*$

Ikona Usuń urządzenie

Umożliwia usunięcie urządzenia z programu Norton Anti-Theft.

Agent Norton Anti-Theft nie jest odinstalowywany z urządzenia wskutek usunięcia urządzenia ze strony internetowej programu Norton Anti-Theft. Aby usunąć agenta Norton Anti-Theft z urządzenia, należy ręcznie odinstalować agenta. Klucz produktu nie zostanie jednak dezaktywowany. Po usunięciu urządzenia z programu Norton Anti-Theft ze strony internetowej programu Norton Anti-Theft usuwana jest nazwa urządzenia. Wszystkie szczegóły urządzenia, takie jak śledzona lokalizacja i wykonane zdjęcia, są bezpowrotnie usuwane i nie można ich odzyskać.

Zablokuj urządzenie

Umożliwia zablokowanie lub wyłączenie urządzenia. Po zablokowaniu urządzenia program Norton Anti-Theft zmienia stan urządzenia na tryb utraty.

Opcja Wyłącz urządzenie jest dostępna tylko na komputerach wyposażonych w mikroukład obsługujący technologię Intel Anti-Theft.

W razie blokowania urządzenia program Norton Anti-Theft wyświetla monit o utworzenie kodu odblokowującego. W celu odblokowania urządzenia można użyć kodu odblokowującego lub zalogować się do strony internetowej programu Norton Anti-Theft. Odblokowanie urządzenia ze strony internetowej programu Norton Anti-Theft nie wymaga kodu odblokowującego. Program Norton Anti-Theft umożliwia również utworzenie komunikatu osobistego, wyświetlanego na ekranie urządzenia. Można na przykład utworzyć komunikat ostrzegający, że urządzenie zostało ukradzione.

W kodzie odblokowującym rozróżniana jest wielkość liter i powinien zawierać znaki alfanumeryczne. Musi mieć długość od 4 do 20 znaków.

Wskutek wyłączenia komputera zamykany jest system komputera. W celu jego odblokowania należy podać hasło użytkownika, utworzone podczas włączania funkcji Intel Anti-Theft.

Odnaleziono

Umożliwia zgłoszenie urządzenia jako odnalezionego.

Wskutek zgłoszenia urządzenia jako odnalezionego program Norton Anti-Theft automatycznie odblokowuje urządzenie.

Gdzie jest?

Umożliwia wyświetlenie przybliżonego adresu i lokalizacji geograficznej, w której znajduje się urządzenie.

Program Norton Anti-Theft wyświetla ostatnich 10 lokalizacji urządzenia na mapie.

Kiedy?

Umożliwia wyświetlenie czasu od chwili ostatniego zgłoszenia lokalizacji geograficznej urządzenia.

Kliknij tutaj

Umożliwia aktualizację adresu.

Jeśli adres użytkownika wyświetlany przez program Norton Anti-Theft jest nieprawidłowy, można użyć opcji Kliknij tutaj, aby zaktualizować adres.

Program Norton Anti-Theft - informacje

Wyświetlanie lokalizacji urządzenia

Aktualizowanie lokalizacji urządzenia za pomocą strony internetowej programu Norton Anti-Theft

Zarządzanie urządzeniami - informacje

Zmiana nazwy urządzenia

Zmiana częstotliwości lokalizowania urządzenia

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v59379040_NAT_Retail_1_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 25/04/2013