Inne produkty

Odinstalowanie agenta Norton Anti-Theft

Agenta Norton Anti-Theft można w każdej chwili usunąć z urządzenia. Po odinstalowaniu agenta Norton Anti-Theft nie można śledzić urządzenia w razie jego utraty lub kradzieży. Po odinstalowaniu agenta Norton Anti-Theft z urządzenia, urządzenie jest automatycznie usuwane ze strony internetowej programu Norton Anti-Theft.

Agent Norton Anti-Theft nie jest odinstalowywany z urządzenia wskutek usunięcia urządzenia ze strony internetowej programu Norton Anti-Theft. Aby usunąć agenta Norton Anti-Theft z urządzenia, należy ręcznie odinstalować agenta.

Aby odinstalować agenta Norton Anti-Theft z systemu Windows 8:

 1. Na ekranie Start kliknij prawym przyciskiem myszy program Norton Anti-Theft.

 2. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij pozycję Odinstaluj.

 3. W wyświetlonym oknie kliknij pozycję Norton Anti-Theft, a następnie kliknij przycisk Odinstaluj/Zmień.

 4. Wykonaj wyświetlane na ekranie instrukcje odinstalowania programu Norton Anti-Theft.

Aby odinstalować agenta Norton Anti-Theft przy użyciu Panelu sterowania systemu Windows:

 1. Na pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk Start > Panel sterowania.

 2. W Panelu sterowania systemu Windows wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W systemie Windows XP kliknij pozycję Dodaj lub usuń programy.

  • W systemie Windows Vista lub Windows 7, w obszarze Programy kliknij pozycję Odinstaluj program.

 3. Na liście aktualnie zainstalowanych programów kliknij pozycję Norton Anti-Theft, a następnie:

  • W systemie Windows XP kliknij przycisk Zmień/Usuń.

  • W systemie Windows Vista i Windows 7 kliknij przycisk Odinstaluj/Zmień.

 4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Aby odinstalować agenta Norton Anti-Theft za pomocą menu Start systemu Windows:

 1. Na pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk Start > Wszystkie Programy > Norton Anti-Theft.

 2. Kliknij pozycję Odinstaluj program Norton Anti-Theft.

 3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Aby odinstalować agenta Norton Anti-Theft z systemu Mac:

 1. W doku kliknij pozycję Finder > Application > Symantec Solutions, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję Symantec Uninstaller.

 2. W oknie Odinstaluj produkty firmy Symantec zaznacz pozycję Norton Anti-Theft.

 3. Kliknij pozycję Odinstaluj.

 4. Kliknij pozycję Odinstaluj, aby potwierdzić zamiar odinstalowania programu Norton Anti-Theft.

 5. W wyświetlonym oknie dialogowym potwierdzenia wpisz nazwę i hasło administratora, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. W oknie Dezinstalacja ukończona kliknij pozycję Zamknij.

 7. Kliknij pozycję Ponownie uruchom.

Pobieranie i instalowanie agenta Norton Anti-Theft

Instalowanie agenta Norton Anti-Theft przy użyciu adresu URL na karcie lub w wiadomości e-mail

Usuwanie urządzenia z programu Norton Anti-Theft

Zarządzanie urządzeniami - informacje

Strona internetowa programu Norton Anti-Theft - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v59379036_NAT_Retail_1_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 25/04/2013