Inne produkty

Wyświetlanie informacji o subskrypcji

Opcja Pozostało dni subskrypcji pod opcją Informacje o subskrypcji pokazuje pozostałą liczbę dni bieżącej subskrypcji. Można kliknąć opcję Pozostała liczba dni, aby sprawdzić informacje o subskrypcji, takie jak Klucz produktu i Data ważności, na koncie Norton.

Do programu Norton Anti-Theft dołączana jest płatna subskrypcja. Gdy zbliża się data wygaśnięcia subskrypcji, wyświetlany jest monit o jej odnowienie. W razie nieodnowienia subskrypcji wszystkie funkcje programu Norton Anti-Theft zostaną wyłączone i urządzenie nie będzie już chronione.

Gdy zbliża się termin wygaśnięcia subskrypcji, program Norton Anti-Theft wyświetla na urządzeniu alert przypominający o odnowieniu subskrypcji. Można kliknąć opcję Odnów teraz i wykonać wyświetlane na ekranie instrukcje odnowienia subskrypcji.

Aby wyświetlić informacje o subskrypcji:

  1. Zaloguj się do strony internetowej programu Norton Anti-Theft.

  2. W lewym okienku kliknij pozycję Informacje o subskrypcji.

  3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Program Norton Anti-Theft - informacje

Rejestrowanie się w usłudze Norton Anti-Theft

Kupowanie licencji na program Norton Anti-Theft

Dodawanie następnej licencji na program Norton Anti-Theft

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v59379028_NAT_Retail_1_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 25/04/2013