Inne produkty

Blokowanie urządzenia

W razie zgubienia lub kradzieży urządzenia należy je zablokować za pomocą strony internetowej programu Norton Anti-Theft. W razie zablokowania urządzenia program Norton Anti-Theft wykonuje jednocześnie następujące działania:

 • Blokuje urządzenie w celu uniemożliwienia nieupoważnionego dostępu do informacji osobistych.

 • Monitoruje lokalizację urządzenia co pięć minut, tym samym śledząc urządzenie z wysoką dokładnością.

 • Uruchamia automatyczne wykonywanie zdjęć na urządzeniu.

W razie blokowania urządzenia program Norton Anti-Theft wyświetla monit o utworzenie kodu odblokowującego. Po odzyskaniu urządzenia można je odblokować za pomocą kodu odblokowującego. W celu odblokowania urządzenia można również zalogować się do strony internetowej programu Norton Anti-Theft. Odblokowanie urządzenia ze strony internetowej programu Norton Anti-Theft nie wymaga kodu odblokowującego.

Program Norton Anti-Theft umożliwia utworzenie komunikatu osobistego, wyświetlanego na ekranie urządzenia. Można na przykład utworzyć komunikat ostrzegający, że urządzenie zostało ukradzione lub podać szczegóły, z kim należy skontaktować się w przypadku, gdyby urządzenie zostało zgubione.

Jeśli w ciągu siedmiu dni od zablokowania urządzenie nie zostanie odzyskane, stan automatycznie jest zmieniany na Odnaleziono. Aby nadal śledzić je jako utracone, należy kliknąć przycisk Zablokuj urządzenie, aby ręcznie znowu zmienić jego stan na tryb utraty.

Zalety tej standardowej opcji blokowania urządzenia są następujące:

 • Lokalizację urządzenia można śledzić nawet po zablokowaniu urządzenia.

 • Można zobaczyć osobę aktualnie używającą urządzenia.

Aby zablokować urządzenie:

 1. Zaloguj się do strony internetowej programu Norton Anti-Theft.

 2. W lewym okienku kliknij nazwę urządzenia w obszarze Moje urządzenia.

 3. Na wyświetlonej stronie kliknij pozycję Zablokuj urządzenie.

 4. W wyświetlonym oknie kliknij pozycję Potwierdź blokadę.

 5. W wyświetlonym oknie, w polu Kod odblokowujący wpisz kod odblokowujący.

  W kodzie odblokowującym rozróżniana jest wielkość liter i powinien zawierać znaki alfanumeryczne. Musi mieć długość od 4 do 20 znaków.

 6. W polu Ponownie wpisz kod odblokowujący wpisz ponownie kod odblokowujący.

 7. W polu komunikatu osobistego wpisz komunikat.

 8. Kliknij pozycję Zablokuj to urządzenie.

Zarządzanie urządzeniami - informacje

Strona internetowa programu Norton Anti-Theft - informacje

Zgłaszanie urządzenia jako odnalezionego

Odblokowanie urządzenia

Wyłączanie komputera

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v59378150_NAT_Retail_1_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 25/04/2013