Inne produkty

Uruchamianie urządzenia z systemem Android w trybie awaryjnym

W zależności od marki i modelu urządzenia z systemem Android wykonaj czynności opisane w jednej z poniższych sekcji:

Urządzenia firmy HTC z klawiszami

 1. Wyłącz urządzenie z systemem Android. Jeśli nie można tego zrobić ze względu na pętlę ponownego uruchamiania, wyjmij baterię.

 2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Menu na urządzeniu.

 3. Włącz urządzenie, przytrzymując wciśnięty klawisz Menu do momentu wyświetlenia ekranu blokady.

 4. Urządzenie zostanie uruchomione w trybie awaryjnym.

  W lewym dolnym rogu ekranu pojawi się komunikat „Tryb awaryjny". W trybie awaryjnym system Android nie wczytuje aplikacji innych firm, co umożliwia odinstalowanie aplikacji powodującej problemy. Aby odinstalować aplikację, wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Aplikacje > Zarządzaj aplikacjami.

 5. Aby uruchomić ponownie w trybie normalnym, wyłącz urządzenie i włącz ponownie.

Urządzenia firmy HTC bez klawiszy (HTC Desire HD, HTC Thunderbolt, HTC EVO)

 1. Wyłącz telefon z systemem Android. Jeśli nie można tego zrobić ze względu na pętlę ponownego uruchamiania, wyjmij baterię.

 2. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.

 3. Gdy na ekranie pojawi się logo firmy HTC, naciśnij i przytrzymaj klawisz zmniejszania głośności.

 4. Naciskaj przycisk zmniejszania głośności do momentu wczytania ekranu głównego i wyświetlenia na ekranie komunikatu „Tryb awaryjny". Przed przejściem w tryb awaryjny urządzenie będzie wibrować.

  W trybie awaryjnym system Android nie wczytuje aplikacji innych firm, co umożliwia odinstalowanie aplikacji powodującej problemy. Aby odinstalować aplikację, wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Aplikacje > Zarządzaj aplikacjami.

 5. Aby uruchomić ponownie w trybie normalnym, wyłącz urządzenie i włącz ponownie.

Nexus One

 1. Wyłącz urządzenie z systemem Android. Jeśli nie można tego zrobić w zwykły sposób, wyjmij baterię.

 2. Naciśnij przycisk zasilania, aby uruchomić urządzenie. Gdy na ekranie pojawi się logo, naciśnij manipulator kulkowy i przytrzymaj go do momentu wyświetlenia ekranu blokady. Po wyświetleniu logo możesz też nacisnąć i przytrzymać przycisk dotykowy Menu.

 3. Urządzenie zostanie uruchomione w trybie awaryjnym.

  W trybie awaryjnym system Android nie wczytuje aplikacji innych firm, co umożliwia odinstalowanie aplikacji powodującej problemy. Aby odinstalować aplikację, wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Aplikacje > Zarządzaj aplikacjami.

 4. Aby uruchomić ponownie w trybie normalnym, wyłącz urządzenie i włącz ponownie.

Motorola Droid

 1. Wyłącz urządzenie Droid i wysuń klawiaturę sprzętową.

 2. Na klawiaturze naciśnij jednocześnie klawisz zasilania i klawisz Menu.

 3. Przytrzymaj naciśnięty klawisz Menu, aż na ekranie pojawi się logo Droid Eye i poczujesz wibrację telefonu.

 4. Urządzenie Droid zostanie uruchomione w trybie awaryjnym. W lewym dolnym rogu ekranu pojawi się komunikat „Tryb awaryjny". W trybie awaryjnym system Android nie wczytuje aplikacji innych firm, co umożliwia odinstalowanie aplikacji powodującej problemy. Aby odinstalować aplikację, wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Aplikacje > Zarządzaj aplikacjami.

 5. Aby uruchomić ponownie w trybie normalnym, wyłącz urządzenie i włącz ponownie.

Sony Ericsson Xperia X10

 1. Wyłącz urządzenie z systemem Android.

 2. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.

 3. Gdy podczas rozruchu urządzenia poczujesz wibrację, naciśnij i przytrzymaj przycisk Menu.

 4. Trzymaj naciśnięty przycisk Menu do momentu uruchomienia urządzenia w trybie awaryjnym.

  W lewym dolnym rogu ekranu pojawi się komunikat „Tryb awaryjny". W trybie awaryjnym system Android nie wczytuje aplikacji innych firm, co umożliwia odinstalowanie aplikacji powodującej problemy. Aby odinstalować aplikację, wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Aplikacje > Zarządzaj aplikacjami.

 5. Aby uruchomić ponownie w trybie normalnym, wyłącz urządzenie i włącz ponownie.

Urządzenia Samsung Galaxy

 1. Wyłącz urządzenie z systemem Android.

 2. Naciśnij przycisk zasilania, aby uruchomić urządzenie.

 3. Podczas rozruchu trzymaj naciśnięty przycisk Menu do momentu uruchomienia urządzenia w trybie awaryjnym.

  Jeśli ten sposób nie zadziała, naciśnij i przytrzymaj przyciski zasilania, Menu i ekranu głównego, aż urządzenie zostanie uruchomione w trybie awaryjnym.

  W trybie awaryjnym system Android nie wczytuje aplikacji innych firm, co umożliwia odinstalowanie aplikacji powodującej problemy. Aby odinstalować aplikację, wybierz kolejno pozycje Ustawienia > Aplikacje > Zarządzaj aplikacjami.

 4. Aby uruchomić ponownie w trybie normalnym, wyłącz urządzenie i włącz ponownie.

Motorola Xoom

 • Urządzenia Motorola Xoom nie można uruchomić w trybie awaryjnym. Jeśli masz problem z zapętloną procedurą rozruchu urządzenia, naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania i klawisz zwiększania głośności, aby usunąć ten błąd.

Jeżeli używane urządzenie nie zostało wymienione na tej liście, zapoznaj się z dokumentacją pomocy technicznej w witrynie producenta urządzenia lub skontaktuj się z działem wsparcia technicznego producenta urządzenia.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v59378086_EndUserProfile_pl_pl
System operacyjny: Android
Ostatnia modyfikacja: 29/01/2019