Inne produkty

Zmiana nazwy urządzenia

Nazwę wyświetlaną urządzenia można w każdej chwili zmienić. Nazwa wyświetlana umożliwia identyfikację urządzeń na stronie internetowej programu Norton Anti-Theft.

Aby zmienić nazwę urządzenia:

  1. Zaloguj się do strony internetowej programu Norton Anti-Theft.

  2. W lewym okienku, w obszarze Moje urządzenia kliknij nazwę urządzenia, którego nazwę chcesz zmienić.

  3. Kliknij ikonę edycji obok nazwy urządzenia i wpisz nową nazwę urządzenia. Nazwa urządzenia musi mieć długość od 4 do 40 znaków i nie może zawierać następujących znaków specjalnych: ^[<>~^*&!@#?%$\\/()'.,{}|]*$.

  4. Naciśnij klawisz Enter.

Zarządzanie urządzeniami - informacje

Usuwanie urządzenia z programu Norton Anti-Theft

Strona internetowa programu Norton Anti-Theft - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v59378042_NAT_Retail_1_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 25/04/2013