Inne produkty

Pobieranie i instalowanie agenta Norton Anti-Theft

Program Norton Anti-Theft chroni urządzenie użytkownika za pomocą agenta Norton Anti-Theft. Agenta Norton Anti-Theft należy zainstalować na każdym urządzeniu, które ma być chronione. Agenta Norton Anti-Theft można pobrać ze strony internetowej programu Norton Anti-Theft i zainstalować go na urządzeniu. Po zainstalowaniu agenta można z dowolnego miejsca śledzić urządzenie przy użyciu dowolnego zgodnego urządzenia połączonego z Internetem.

Aby używać programu Norton Anti-Theft na urządzeniach z systemem iOS, należy zainstalować aplikację Norton Mobile Security. Po zainstalowaniu aplikacji Norton Mobile Security można śledzić urządzenia z systemem iOS.

Na stronie Konfigurowanie programu Norton Anti-Theft wyświetlane jest łącze umożliwiające pobranie agenta odpowiedniego do używanego urządzenia. Jeśli na przykład użytkownik spróbuje pobrać agenta Norton Anti-Theft z urządzenia z systemem Windows, domyślnie wyświetlone zostanie mu łącze do pobrania agenta Norton Anti-Theft dla systemu Windows. Łącza umożliwiające pobranie agentów dla innych urządzeń są również dostępne. Jest to przydatne w sytuacji, gdy konieczne jest pobranie agenta dla systemu Android albo Mac z urządzenia z systemem Windows.

Po zainstalowaniu agenta Norton Anti-Theft na urządzeniu agent Norton Anti-Theft jest powiązywany z kontem użytkownika na jeden z dwóch następujących sposobów:

 • Automatyczne powiązanie : jeśli po pobraniu agent Norton Anti-Theft jest instalowany na tym samym urządzeniu, zostaje automatycznie powiązany z kontem programu Norton Anti-Theft użytkownika.

  Podczas instalacji nie są wymagane poświadczenia konta Norton.

 • Ręczne powiązanie : w przypadku instalowania agenta Norton Anti-Theft pobranego za pomocą innego urządzenia konieczne jest ręczne powiązanie urządzenia z kontem.

  Podczas instalacji konieczne jest podanie poświadczeń konta Norton.

Aby pobrać i zainstalować agenta Norton Anti-Theft w systemie Windows:

 1. Otwórz przeglądarkę internetową na urządzeniu, na którym chcesz zainstalować agenta Norton Anti-Theft i przejdź na stronę: https://antitheft.norton.com

 2. Na stronie programu Norton Anti-Theft kliknij pozycję Zaloguj się tutaj.

 3. W wyświetlonym oknie zaloguj się na konto Norton za pomocą poświadczeń konta Norton.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli dodajesz urządzenie po raz pierwszy, na stronie Konfiguracja programu Norton Anti-Theft kliknij pozycję Rozpocznij pobieranie.

  • Jeśli zostało już dodane inne urządzenie kliknij pozycję Dodaj urządzenie, a następnie na stronie Konfiguracja programu Norton Anti-Theft kliknij pozycję Rozpocznij pobieranie.

 5. Jeśli wyświetlony zostanie monit o podanie klucza produktu, w polu Klucz produktu wpisz klucz produktu.

 6. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

 7. Kliknij dwukrotnie pobrany plik.

 8. Kliknij przycisk Uruchom.

 9. Kliknij pozycję Umowa licencyjna, przeczytaj umowę licencyjną, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

 10. Kliknij przycisk Zgadzam się i instaluję.

Aby pobrać i zainstalować agenta Norton Anti-Theft w systemie Android:

 1. Na ekranie Home (Strona główna) stuknij ikonę przeglądarki internetowej.

 2. W przeglądarce internetowej przejdź do następującego adresu:

  https://antitheft.norton.com

 3. Na stronie programu Norton Anti-Theft stuknij pozycję Zaloguj się tutaj.

 4. W wyświetlonym oknie zaloguj się na konto Norton za pomocą poświadczeń konta Norton.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli dodajesz urządzenie po raz pierwszy, na stronie Konfiguracja programu Norton Anti-Theft stuknij pozycję Uzyskaj w serwisie Google Play.

  • Jeśli zostało już dodane inne urządzenie kliknij pozycję Dodaj urządzenie, a następnie na stronie Konfiguracja programu Norton Anti-Theft stuknij pozycję Uzyskaj w serwisie Google Play.

 6. Jeśli wyświetlony zostanie monit o podanie klucza produktu, w polu Klucz produktu wpisz klucz produktu.

 7. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Aby pobrać i zainstalować agenta Norton Anti-Theft w systemie Mac:

 1. Otwórz przeglądarkę internetową na komputerze z systemem Mac, na którym chcesz zainstalować agenta Norton Anti-Theft i przejdź na stronę:

  https://antitheft.norton.com

 2. Na stronie programu Norton Anti-Theft kliknij pozycję Zaloguj się teraz.

 3. W wyświetlonym oknie zaloguj się na konto Norton za pomocą poświadczeń konta Norton.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli dodajesz urządzenie po raz pierwszy, na stronie Konfiguracja programu Norton Anti-Theft kliknij pozycję Pobierz dla systemu Mac.

  • Jeśli zostało już dodane inne urządzenie kliknij pozycję Dodaj urządzenie, a następnie na stronie Konfiguracja programu Norton Anti-Theft kliknij pozycję Pobierz dla systemu Mac.

 5. Kliknij dwukrotnie pobranego instalatora programu Norton Anti-Theft.

 6. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij pozycję Kontynuuj.

 7. W oknie Instalator programu &Norton Anti-Theft - zapraszamy kliknij pozycję Kontynuuj.

 8. Przeczytaj tekst Ważne informacje, a następnie kliknij pozycję Kontynuuj.

 9. Zapoznaj się z umową licencyjną na oprogramowanie, a następnie kliknij pozycję Kontynuuj.

 10. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij przycisk Zgadzam się.

 11. W oknie Uwierzytelnienie wpisz nazwę konta administratora i hasło, a następnie kliknij pozycję Zainstaluj oprogramowanie.

 12. W wyświetlonym oknie dialogowym z monitem o ponowne uruchomienie komputera Mac kliknij pozycję Kontynuuj instalację.

 13. W oknie Rejestracja wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wpisz nazwę i hasło konta Norton, wpisz nazwę urządzenia, a następnie kliknij pozycję Kontynuuj, aby aktywować program Norton Anti-Theft.

  • Kliknij pozycję Aktywuj później, aby zainstalować wersję próbną programu Norton Anti-Theft. Produkt można aktywować w każdej chwili w czasie okresu próbnego.

 14. W oknie Rejestracja powiodła się kliknij pozycję Kontynuuj.

 15. W oknie Instalacja powiodła się kliknij pozycję Ponownie uruchom.

  Aby ukończyć proces instalacji, musisz ponownie uruchomić komputer.

  Jeśli jest to pierwsza instalacja w systemie Mac, po ponownym uruchomieniu zostanie wyświetlony komunikat w celu wybrania usług lokalizacji. Program Norton Anti-Theft używa usług lokalizacji do określania lokalizacji. Firma Symantec zaleca kliknięcie pozycji Zezwalaj, aby umożliwić programowi Norton Anti-Theft używanie usług podstawowych lokalizacji firmy Apple. Jeśli klikniesz pozycję Nie zezwalaj, program Norton Anti-Theft używać będzie usług lokalizacji Skyhook.

Aby używać programu Norton Anti-Theft na urządzeniach z systemem iOS za pomocą programu Norton Mobile Security:

 1. Na urządzeniu z systemem iOS, na którym chcesz zainstalować program Norton Anti-Theft, stuknij ikonę App Store na ekranie głównym.

 2. Wyszukaj program Norton Mobile Security i zaznacz go.

 3. Stuknij pozycję Free (Za darmo), a następnie INSTALL APP (Zainstaluj aplikację).

 4. Stuknij pozycję Open (Otwórz).

 5. Na ekranie Norton License Agreement (Umowa licencyjna) przeczytaj umowę licencyjną, a następnie stuknij pozycję Accept (Akceptuj).

 6. Na ekranie logowania programu Norton Mobile Security wprowadź poświadczenia konta Norton, a następnie stuknij pozycję Zaloguj.

 7. Na ekranie Rejestracja urządzenia wprowadź nazwę identyfikującą urządzenie z systemem iOS.

 8. Stuknij przycisk OK.

Program Norton Anti-Theft - informacje

Rejestrowanie się w usłudze Norton Anti-Theft

Uzyskiwanie dostępu do programu Norton Anti-Theft

Agent Norton Anti-Theft - informacje

Strona internetowa programu Norton Anti-Theft - informacje

Usuwanie urządzenia z programu Norton Anti-Theft

Odinstalowanie agenta Norton Anti-Theft

Instalowanie agenta Norton Anti-Theft przy użyciu adresu URL na karcie lub w wiadomości e-mail

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v59377898_NAT_Retail_1_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 25/04/2013