Inne produkty

Rejestrowanie się w usłudze Norton Anti-Theft

Do zarejestrowania programu Norton Anti-Theft niezbędne jest konto Norton. Konto Norton można utworzyć bezpośrednio na stronie internetowej programu Norton Anti-Theft w ramach procesu logowania.

Użytkownik mający konto Norton może zalogować się do programu Norton Anti-Theft przy użyciu istniejącego konta Norton.

Aby zalogować się przy użyciu istniejącego konta Norton:

 1. Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź na stronę: http://antitheft.norton.com

 2. Na stronie programu Norton Anti-Theft kliknij pozycję Zaloguj się tutaj.

 3. W wyświetlonym oknie wprowadź poświadczenia konta Norton.

 4. Kliknij pozycję Zaloguj.

Aby utworzyć nowe konto Norton:

 1. Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź na stronę: http://antitheft.norton.com

 2. Na stronie programu Norton Anti-Theft kliknij pozycję Zaloguj się tutaj.

 3. W wyświetlonym oknie kliknij pozycję Zarejestruj teraz.

 4. W oknie Rejestracja konta Norton wpisz adres e-mail w polu Adres e-mail.

  Przy każdym logowaniu do strony internetowej programu Norton Anti-Theft trzeba podać ten adres e-mail.

 5. W polu Potwierdź adres e-mail wpisz ponownie adres e-mail.

 6. W polu Hasło wpisz hasło.

  W hasłach rozróżniana jest wielkość liter. Hasła muszą mieć od 6 do 50 znaków długości.

 7. W polu Nazwisko wpisz swoje imię i nazwisko.

 8. Na liście rozwijanej Kraj/region kliknij swój kraj lub region.

 9. Zaznacz opcję Znam zasady ochrony danych osobowych i wyrażam na nie zgodę.

 10. Aby otrzymywać od firmy Symantec wiadomości e-mail dotyczące aktualizacji produktów, oferty promocyjne oraz biuletyny na temat zabezpieczeń, zaznacz pozycję Wysyłaj wiadomości e-mail dotyczące aktualizacji produktów, oferty oraz biuletyny na temat zabezpieczeń.

 11. Kliknij pozycję Zarejestruj.

Program Norton Anti-Theft - informacje

Wymagania systemowe programu Norton Anti-Theft

Uzyskiwanie dostępu do programu Norton Anti-Theft

Agent Norton Anti-Theft - informacje

Strona internetowa programu Norton Anti-Theft - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v59377894_NAT_Retail_1_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 25/04/2013