Inne produkty

Uruchomienie programów na komputerze zajmuje dużo czasu

Powolne uruchamianie lub działanie programów może wynikać z różnych przyczyn. Program Norton może pomóc z usunięciem niektórych przyczyn tego zjawiska.

Zanim wykonasz poniższe kroki, sprawdź, czy komputer jest ustawiony zgodnie z funkcjami wydajności programu Norton. Więcej informacji zawiera dokument:Naprawianie problemów dotyczących wolno pracującego komputera.

KROK 1

Uruchom ponownie komputer

 • Powolne uruchamianie lub działanie programów może wynikać z tego, że wiele aplikacji wykonuje działania w tle. Ponowne uruchomienie komputera pozwoli ograniczyć liczbę aplikacji działających w tle.

  Po ponownym uruchomieniu komputera spróbuj włączyć program, który działał powolnie.

KROK 2

Uruchamianie funkcji Czyszczenie plików Norton

  Funkcja Czyszczenie plików w programie Norton usuwa zbędne pliki z folderów tymczasowych systemu Windows. Z czasem przechowywanie plików tymczasowych może spowodować znaczne zmniejszenie ilości wolnego miejsca na dysku i niekorzystnie wpływać na wydajność komputera.

 1. Uruchom program Norton.

  Jeśli zobaczysz okno Moje konto Norton, obok opcji Bezpieczeństwo urządzenia kliknij przycisk Otwórz.

 2. W oknie głównym programu Norton dwukrotnie kliknij opcję Wydajność, a następnie kliknij przycisk Czyszczenie plików.

KROK 3

Odinstaluj każdy produkt zabezpieczający firmy innej niż Symantec

  Każdy program zabezpieczający jest zaprojektowany z myślą o niezależnym działaniu na komputerze. Rozwiązania te nie są zoptymalizowane pod kątem współdziałania, co powoduje przedstawione poniżej problemy z wydajnością.

 1. Naciśnij klawisze Windows + R, aby otworzyć okno dialogowe uruchamiania.

 2. Wpisz poniższy tekst, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  appwiz.cpl

 3. Na liście aktualnie zainstalowanych programów zaznacz produkt zabezpieczający firmy innej niż Symantec, a następnie kliknij przycisk Odinstaluj lub Usuń.

 4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

 5. Po ukończeniu dezinstalacji ponownie uruchom komputer.

  W celu uzyskania instrukcji usuwania z komputera produktu zabezpieczającego firmy innej niż Symantec można również zapoznać się z dokumentacją programu lub skontaktować z jego producentem.

KROK 4

Pobierz i uruchom narzędzie Norton Power Eraser

  Jedną z najczęstszych przyczyn spowolnienia komputera jest jego zainfekowanie. Uruchom narzędzie Norton Power Eraser, aby wykonać dokładne skanowanie komputera i usunąć infekcję.

 1. Pobierz program Norton Power Eraser.

 2. Kliknij przycisk Zapisz.

 3. Wybierz lokalizację, np. Pulpit, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

 4. Kliknij dwukrotnie plik NPE.exe, aby uruchomić narzędzie Norton Power Eraser.

  Jeśli zostanie wyświetlone okno Kontrola konta użytkownika, kliknij przycisk Tak lub Kontynuuj.

 5. Przeczytaj umowę licencyjną, a następnie kliknij opcję Zaakceptuj.

 6. W oknie Norton Power Eraser kliknij ikonę Skanuj w poszukiwaniu zagrożeń.

 7. Domyślnie narzędzie Norton Power Eraser przeprowadza skanowanie narzędzi typu rootkit i wymaga ponownego uruchomienia systemu. Gdy zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, kliknij przycisk Uruchom ponownie. Jeśli nie chcesz, aby program skanował w poszukiwaniu narzędzi typu rootkit, przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie usuń zaznaczenie opcji Uwzględnij skanowanie w poszukiwaniu narzędzi typu rootkit (wymaga ponownego uruchomienia komputera).

 8. Po ponownym uruchomieniu komputera skanowanie jest uruchamiane automatycznie. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

  Poczekaj na zakończenie skanowania.

Potrzeba więcej pomocy?

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v59066829_EndUserProfile_pl_pl
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 06/11/2018