Inne produkty

Uruchomienie komputera zajmuje dużo czasu

Powolne uruchamianie komputera może wynikać z kilku przyczyn, takich jak zainfekowanie komputera, niezgodne ze sobą elementy z grupy Autostart czy używanie wielu produktów zabezpieczających pochodzących od innych firm. Program Norton może pomóc z usunięciem niektórych przyczyn tego zjawiska i skrócić czas rozruchu systemu.

Zanim wykonasz poniższe kroki, sprawdź, czy komputer jest ustawiony zgodnie z funkcjami wydajności programu Norton. Więcej informacji zawiera dokument:Naprawianie problemów dotyczących wolno pracującego komputera.

KROK 1

Zarządzanie elementami z grupy Autostart

  Podczas rozruchu systemu mogą być wczytywane różne programy powodujące spowolnienie tego procesu. Dzięki funkcji Menedżer uruchamiania programu Norton można zarządzać uruchamianiem programów i skrócić czas rozruchu systemu.

 1. Uruchom program Norton.

  Jeśli zobaczysz okno Moje konto Norton, obok opcji Bezpieczeństwo urządzenia kliknij przycisk Otwórz.

 2. W oknie głównym programu Norton dwukrotnie kliknij pozycję Wydajność, a następnie kliknij pozycję Menedżer uruchamiania.

 3. W oknie Menedżer uruchamiania, w kolumnie Opóźnij uruchomienie zaznacz program, który chcesz opóźnić.

  Jeśli nie masz pewności, dla których programów wybrać opóźnienie uruchomienia, zapoznaj się z wynikami w obszarze Wykorzystanie zasobów. Jeśli określony program wykorzystuje wiele zasobów, zalecamy dodanie do go listy Opóźnij uruchomienie.

 4. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

KROK 2

Odinstaluj każdy produkt zabezpieczający firmy innej niż Symantec

  Każdy program zabezpieczający jest zaprojektowany z myślą o niezależnym działaniu na komputerze. Rozwiązania te nie są zoptymalizowane pod kątem współdziałania, co powoduje przedstawione poniżej problemy z wydajnością.

 1. Naciśnij klawisze Windows + R, aby otworzyć okno dialogowe uruchamiania.

 2. Wpisz poniższy tekst, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  appwiz.cpl

 3. Na liście aktualnie zainstalowanych programów zaznacz produkt zabezpieczający firmy innej niż Symantec, a następnie kliknij przycisk Odinstaluj lub Usuń.

 4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

 5. Po ukończeniu dezinstalacji ponownie uruchom komputer.

  W celu uzyskania instrukcji usuwania z komputera produktu zabezpieczającego firmy innej niż Symantec można również zapoznać się z dokumentacją programu lub skontaktować z jego producentem.

KROK 3

Pobierz i uruchom narzędzie Norton Power Eraser

  Na komputerze mogą znajdować się programy typu rootkit, które spowalniają uruchomienie systemu. W celu usunięcia jakiejkolwiek infekcji zalecamy uruchomienie skanowania przy użyciu narzędzia Norton Power Eraser.

 1. Pobierz program Norton Power Eraser.

 2. W zależności od przeglądarki wykonaj jedną z poniższych czynności.

  • W przeglądarce Internet Explorer: kliknij przycisk Uruchom.

  • W przeglądarce Firefox lub Safari: w prawym górnym rogu przeglądarki kliknij opcję Pobierz, aby wyświetlić pobrane pliki, i kliknij pobrany plik.

  • W przeglądarce Chrome: w lewym dolnym rogu przeglądarki kliknij pobrany plik.

 3. Jeśli zostanie wyświetlone okno Kontrola konta użytkownika, kliknij przycisk Tak lub Kontynuuj.

 4. Przeczytaj umowę licencyjną, a następnie kliknij opcję Zaakceptuj.

 5. W oknie Norton Power Eraser kliknij ikonę Skanuj w poszukiwaniu zagrożeń.

 6. Domyślnie narzędzie Norton Power Eraser przeprowadza skanowanie narzędzi typu rootkit i wymaga ponownego uruchomienia systemu. Gdy zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, kliknij przycisk Uruchom ponownie. Jeśli nie chcesz, aby program skanował w poszukiwaniu narzędzi typu rootkit, przejdź do pozycji Ustawienia, a następnie usuń zaznaczenie opcji Uwzględnij skanowanie w poszukiwaniu narzędzi typu rootkit (wymaga ponownego uruchomienia komputera).

 7. Po ponownym uruchomieniu komputera skanowanie jest uruchamiane automatycznie. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

  Poczekaj na zakończenie skanowania.

Potrzeba więcej pomocy?

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v59066770_EndUserProfile_pl_pl
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 06/11/2018