Inne produkty

Konflikt danych

Okno Konflikt danych jest wyświetlane, gdy użytkownik przechowuje różne hasła dla tych samych danych logowania. Podczas importowania danych sejfu tożsamości z profilu przenośnego lub pliku kopii zapasowej i scalania tych danych z bieżącym magazynem, do którego zalogowany jest użytkownik, wyświetlane jest okno Konflikt danych.

Okno Konflikt danych zawiera następujące opcje:

Witryna

Umożliwia wyświetlenie nazwy witryny internetowej, dla której użytkownik zapisał informacje o danych logowania.

Nazwa użytkownika

Umożliwia wyświetlenie nazwy użytkownika witryny internetowej, dla której użytkownik zapisał informacje o danych logowania.

Użyj istniejącego hasła

Umożliwia użycie istniejącego hasła danych logowania.

Opcji tej można użyć w celu używania hasła użytego podczas zapisywania informacji o danych logowania.

Użyj zaimportowanego hasła

Umożliwia użycie hasła użytego podczas importowania danych sejfu tożsamości z profilu przenośnego lub pliku kopii zapasowej.

Pokaż hasło

Umożliwia wyświetlenie hasła podanego podczas zapisywania i importowania informacji o danych logowania.

Rozwiąż pozostałe konflikty, stosując powyższy wybór. Pozostałe konflikty:<n>

Umożliwia rozwiązanie pozostałych konfliktów przy użyciu tej samej opcji, która wybrana została w tym oknie.

Edycja danych logowania - informacje

Importowanie danych sejfu tożsamości

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v58087740_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 15/09/2011