Logowanie się do sejfu tożsamości

Jeśli użytkownik nie ma prawidłowego profilu sejfu tożsamości, może kliknąć łącze Konfiguracja sejfu tożsamości w oknie Logowanie się do sejfu tożsamości i utworzyć profil.

Za pomocą magazynu lokalnego można przechowywać poufne dane, takie jak szczegóły kart kredytowych i zarządzać tymi danymi.

Funkcja Sejf tożsamości umożliwia utworzenie magazynu lokalnego dla każdego konta użytkownika systemu Windows i zapisanie w nim danych sejfu tożsamości.

W celu zalogowania się do magazynu lokalnego należy najpierw skonfigurować funkcję Sejf tożsamości.

Magazyny sejfu tożsamości - informacje

Logowanie do sejfu tożsamości i wylogowywanie

Tworzenie magazynu lokalnego

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v58087313_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 02/11/2011