Inne produkty

Błąd: (8921,229) „Nie można nawiązać połączenia z serwerem Norton LiveUpdate. Sprawdź połączenie internetowe." po uruchomieniu usługi LiveUpdate w programie Norton 360 5.0

KROK 1

Sprawdź datę definicji wirusów

 1. Uruchom program Norton 360.

 2. W oknie programu Norton 360 sprawdź czas obok pozycji Aktualizacja definicji.

 3. W zależności od sytuacji wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli czas jest krótszy niż doba, odczekaj 24 godziny, a następnie ponownie uruchom usługę LiveUpdate.

  • Jeśli czas jest dłuższy niż doba, przejdź do kroku 2 w celu zaktualizowania definicji wirusów.

KROK 2

Zaktualizuj definicje wirusów

 1. Przejdź na stronę aktualizacji, aby pobrać nowe definicje wirusów.

  POBIERZ DEFINICJE

 2. W zależności od wersji systemu Windows wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W 32-bitowym systemie Windows 7/Vista/XP: kliknij pierwszy plik w kolumnie Filename. Nazwa pliku rozpoczyna się od roku i ma zakończenie v5i32.exe. Przykład: 20070828-017-v5i32.exe.

  • W 64-bitowym systemie Windows 7/Vista: przejdź do sekcji platform 64-bitowych i kliknij pierwszy plik w kolumnie Filename. Nazwa pliku rozpoczyna się od roku i ma zakończenie v5i64.exe. Przykład: 20090922-017-v5i64.exe.

 3. Zapisz plik na pulpicie systemu Windows.

 4. Kliknij dwukrotnie plik zapisany na pulpicie.

KROK 3

Włącz ładowanie funkcji Automatyczna ochrona podczas rozruchu systemu i uruchom pełne skanowanie systemu

 1. Uruchom program Norton 360.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia.

 3. W obszarze Ustawienia szczegółowe kliknij pozycję Ochrona antywirusowa.

 4. Jeśli opcja Włącz ochronę przy rozruchu jest wyłączona w obszarze Automatyczna ochrona, przesuń suwak w stronę środka, do pozycji Normalny.

 5. Jeśli funkcja Automatyczna ochrona jest wyłączona w obszarze Ochrona w czasie rzeczywistym, kliknij wskaźnik stanu, aby ją włączyć.

 6. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

 7. W oknie programu Norton 360 kliknij pozycję Zadania.

 8. W obszarze Zadania ogólne kliknij pozycję Uruchom skanowania.

 9. W obszarze Skanowanie komputera kliknij pozycję Pełne skanowanie systemu.

 10. Kliknij pozycję Przejdź.

 11. Gdy skanowanie zostanie ukończone, kliknij przycisk Zamknij.

Jeśli to nie zadziała

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v58052616_EndUserProfile_pl_pl
System operacyjny: Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 03/12/2012