Inne produkty

Rejestrowanie produktu marki Norton

W celu zarządzania produktami marki Norton za pomocą konta Norton należy zarejestrować produkt tej marki na koncie Norton. Na koncie Norton przechowywane są klucze produktów, dane konta oraz dane rozliczeniowe użytkownika. Jeśli produkt nie został zarejestrowany, wyświetlany jest monit o jego zarejestrowanie.

Aby zarejestrować produkt marki Norton na koncie Norton:

  1. Przejdź do urządzenia, na którym zainstalowany jest produkt zabezpieczający marki Norton.

  2. Uruchom produkt zabezpieczający marki Norton.

  3. W oknie głównym produktu zabezpieczającego marki Norton kliknij opcję Zaloguj.

    W programie Norton 360, kliknij pozycję Konto > Otwórz konto Norton.

  4. Na wyświetlonej stronie wpisz poświadczenia konta Norton, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  5. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v57622941_NortonM_Retail_1_pl_pl
System operacyjny: Mac OS X, Windows, Android, iOS
Ostatnia modyfikacja: 09/09/2015